Användarvillkor

Genom att få tillgång till eller bidra till denna webbplats värd på https://bonus.express, accepterar du att följa följande villkor. Läs dem noggrant.

Åtkomst till denna webbplats

Du godkänner att bonus.express inte under några omständigheter och på något sätt ansvarar för eventuella fel eller försummelser, förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av innehåll som publicerats på denna sida. Du godkänner att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av innehåll, inklusive eventuella förluster på exakthet, fullständighet eller användbarhet av sådant innehåll.
bonus.express garanterar inte noggrannheten eller fullheten för något föremål i dessa material

Det är ditt eget ansvar att avgöra om online-spel är lagligt inom den jurisdiktion där du bor.

Vår webbplats är grundligt gratis och det definierar målet att observera på att främja kasinon, vilket innebär att det finns både "bra" och "dåliga" kasinon som dykt upp på en lista

Vi tvingar inte eller uppmanar dig till att spela spel på gambling via Internet
Eventuell ekonomisk förlust eller vinst på kasinon samt spelprocessen av sig själv är på egen risk

Skicka till denna webbplats

Vi litar på talets frihet Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort eller ändra kommentarer eller innehåll. Du kan lägga in innehållet fritt på den här webbplatsen, så länge innehållet inte är olagligt, obscen, ärekränkande, hotande, intrång i immateriella rättigheter, invasion av privatlivet eller på annat sätt invändigt.
bonus.express ansvarar inte för information som läggs ut av användare och alla 3rd personer

Barn

bonus.express ska inte nås av personer under åldern av 18 år eller den lagliga ålder som tillåts för onlinespel i din jurisdiktion, beroende på vilket som är störst.

Ansvarsbegränsning av garantier och ansvarsbegränsning

Den här webbplatsen tillhandahålls på "i befintligt skick" och "tillgänglig". bonus.express ger inga garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, om webbplatsens verksamhet eller information, innehåll eller material som ingår på denna webbplats. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avvisar bonusexpress härmed alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för något speciellt ändamål. bonus.express ansvarar inte för några skador av något slag som härrör från användning av eller oförmåga att använda denna webbplats. Du är uttryckligen överens om att du använder denna webbplats uteslutande på egen risk.

Ändring av dessa användarvillkor

bonus.express förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra villkoren för dessa tjänster. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor. Din fortsatta användning av tjänsterna utgör ditt samtycke till alla sådana villkor.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer om våra användarvillkor, tack Kontakta oss

Användarvillkor Uppdaterad: November 26, 2018 Författare: Damon

Relaterade bonusar:

två casino gratissnurr upp