VIP Stakes skärmdump
Spara RSS

VIP Stakes

INLEDNING: VIKTIGA DEFINITIONER OCH VAD RÖRAR DIN ANVÄNDARVILLKOR
Följande definitioner används i dessa villkor:
"Bonusvillkor" avser alla villkor och / eller regler med avseende på kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som eventuellt gäller för någon del av Tjänsterna från tid till annan

"Din kontaktinformation" är som definierad i avsnitt 4

"Nedladdningsvillkor" avser alla ytterligare användarvillkor för användaravtal som du måste bekräfta Ditt avtal om som en del av nedladdningen och / eller installationen av program som du kan ladda ner för att kunna använda webbplatsen, inklusive de Playtech Slutanvändarlicensavtal som finns i tillägget till dessa allmänna villkor

"Allmänna Villkor" avser de villkor som anges i detta dokument

"Grupp" avser i förhållande till någon part ett bolag som från tid till annan är ett dotterbolag eller det slutliga holdingbolaget till den parten eller ett annat direkt eller indirekt dotterbolag till något sådant slutligt holdingbolag.

"Sekretesspolicy" betyder VIP Stakes sekretesspolicy åtkomst via länken Sekretesspolicy

"Regler" betyder spelreglerna och spelreglerna som är specifikt tillämpliga på relevant typ av vadslagning och / eller spel, som identifieras närmare i avsnitt 1.3.1 och 1.3.2

"Tjänster" avser, i förekommande fall, de tjänster som erbjuds för tillfället av VIP Stakes via webbplatsen och / eller via mobil- eller surfplattform.

"Användarvillkor" avser (a) de allmänna villkoren, (b) sekretesspolicyen och (c) i förekommande fall enligt punkt 1.3, relevanta regler, bonusvillkor och ytterligare villkor som gäller för de tjänster som används av dig och d) alla nedladdningsvillkor

"Webbplats" betyder webbplatsen https://vipstakes.com eller någon sida eller del av det för tillfället

"VIP Stakes" betyder HighWeb Ventures NV

Genom att använda och / eller besöka någon del av webbplatsen eller genom att öppna ett konto med VIP Stakes via webbplatsen, accepterar du att vara bunden av användarvillkoren och dig enligt följande: (a) godkänna användningen av elektronisk kommunikation för att att ingå kontrakt och (b) upphäva eventuella rättigheter eller krav som kräver en underskrift för hand, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Användarvillkoren påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Dessutom, där du spelar något spel, eller satsar med Tjänsterna eller på annat sätt använder Tjänsterna, accepterar du att vara bunden av:
Reglerna för alla sportspel på VIP Stakes Sportsbook som anges under fliken Allmän hjälp ("Betting Rules"). och
Reglerna för vilket spel du spelar ("Spelregler"), enligt vad som anges under den relevanta Allmänna Hjälp-fliken, alla Hjälp-sektioner och Regler-fliken, inklusive (utan begränsning):
för spel på fliken "Casino": Casino Regler för det relevanta spelet;
för spel på fliken "Spel": Spelreglerna för det aktuella spelet;
för spel på "Vegas" fliken: Vegas Regler för det relevanta spelet;
för Live Casino-spel på fliken "Casino" och "Vegas": Vegas Regler och Casino Regler för det relevanta spelet;
i fråga om nya spel, de regler som gäller för sådant spel
eventuella bonusvillkor
några nedladdningsvillkor och
alla andra villkor som gäller för Tjänsterna och / eller vilka Du måste bekräfta Ditt avtal om som en del av Tjänsterna.
Den ursprungliga texten till användarvillkoren är på engelska och en tolkning av dem kommer att baseras på den ursprungliga engelska texten. Om användarvillkoren eller eventuella dokument eller meddelanden som är relaterade till dem översätts till något annat språk kommer den ursprungliga engelska versionen att råda.
Om det förekommer någon särskild konflikt eller inkonsekvens mellan någon av de enskilda delarna av Användarvillkoren som utgör ditt kontrakt med VIP Stakes, ska prioriteringsordningen vara enligt följande:
Bonusvillkoren;
spelreglerna
Spelreglerna
de ytterligare villkoren
de allmänna villkoren
Sekretesspolicyen; och
Hämtningsvillkoren.
Läs användarvillkoren noga innan du accepterar dem. När du har accepterat användarvillkoren skriver du ut användarvillkoren och lagrar dem tillsammans med alla bekräftelsemail, ytterligare villkor, transaktionsdata, spelregler, rättvisa regler och betalningsmetoder som är relevanta för din användning av webbplatsen. Observera att användarvillkoren kan komma att ändras, enligt vad som anges i stycke 3 nedan.
Om du inte godkänner och är bunden av användarvillkoren, öppna inte ett konto och / eller fortsätt att använda ditt konto. Din fortsatta användning av någon av Tjänsterna kommer att utgöra godtagande av användarvillkoren som vi har anmält. Du är i kraft från tid till annan.
Användarvillkoren reglerar ditt kontrakt med VIP Stakes och kommer att träda i kraft den 1st januari 2014. För att undvika tvivel regleras varje och alla delar av webbplatsen under Användarvillkoren, och du bör alltid försäkra dig om att din användning av Tjänsterna överensstämmer med användarvillkoren.
ALLMÄNNA VILLKOR

AVTALSSLUTANDE PARTER
Villkoren för användning ska avtalas mellan Dig och HighWeb Ventures NV, (reg.nr. 125776), vars spelverksamhet är reglerad under underlicens nr. 8048 / JAZ 2013-023 utfärdat av spelkommissionen Curacao och Highweb Services Limited som ansvarar för hanteringen av onlinebetalningarna.
Webbplatsen, oddsen och priserna i den och användarvillkoren är översatta till ett antal språk och är därför avsedda att användas av medborgarna i de berörda länderna och andra länder som talar dessa språk.
Referenser i användarvillkoren till "oss", "vår" eller "vi" är hänvisningar till:
VIP Stakes; eller
när det gäller villkor och villkor som gäller för pengar som finns i ditt konto från tid till annan, till ett bolag i HighWeb Ventures NV som innehar sådana pengar som förvaltare och ska (i förekommande fall) anses omfatta våra agenter, partners och leverantörer.

ÄNDRINGAR TILL ANVÄNDARVILLKOREN
Vi kan behöva ändra användarvillkoren från tid till annan av ett antal skäl, inklusive (utan begränsning) av kommersiella skäl, att följa lagar eller förordningar, att följa instruktioner, råd eller rekommendationer från en tillsynsorgan eller för kundservice skäl. De mest aktuella användarvillkoren kan nås från villkoren i sidfoten på webbplatsen, och datumet då de träder i kraft anges i punkt 1.8 i dessa allmänna villkor.
Om vi ​​vill göra väsentliga ändringar i användarvillkoren, ger vi dig så mycket förvarning om sådana ändringar som är rimligt genomförbara via en av metoderna i avsnitt 3.3. För mindre eller otvetydiga ändringar kan vi inte meddela dig något om sådana ändringar, så det rekommenderas att du regelbundet granskar användarvillkoren genom användarvillkoren på webbplatsen.
Om vi ​​gör ändringar i användarvillkoren som vi önskar meddela dig om, gör vi det genom en sådan anmälningsmetod som vi enligt vår bedömning anser vara lämpliga, vilket kan innefatta:
email (till den e-postadress du tidigare har lämnat oss med);
ett meddelande till din inkorg på webbplatsen; eller
märka på webbplatsen
och vi kan, efter eget gottfinnande, bjuda in dig att acceptera de nya användarvillkoren genom att klicka på "ja" eller "jag accepterar", kolla en kryssruta eller någon annan liknande metod för bekräftelse från dig. Om du ger oss någon sådan bekräftelse, eller fortsätter att använda webbplatsen eller efter anmälan enligt denna paragraf 3, ska du från denna tid anses ha accepterat och vara bunden av de nya användarvillkoren, inklusive (för undvikande av tvivel) eventuella tillägg, flyttningar, substitutioner eller andra ändringar i identiteten hos VIP Stakes, oavsett om du har läst de reviderade användarvillkoren. Om någon ändring är oacceptabel för dig, kan du antingen sluta använda Tjänsterna och / eller stänga ditt konto genom att följa punkt 12 i dessa allmänna villkor.

Öppna din konto
För att satsa eller spela ett spel med Tjänsterna måste du öppna ett konto med VIP Stakes ("Ditt konto" eller "Konto").
För att öppna ditt konto för användning med Tjänsterna kan du:
kontakta kundservice
klicka på Bli medlem nu på webbplatsen och följ instruktionerna på skärmen.
öppna med sådan annan kontoöppningsmetod som ska, från tid till annan erbjudas av VIP Stakes.
Ditt konto kommer antingen att drivas av VIP Stakes eller av ett annat företag i sin grupp för och på eget initiativ och / eller det relevanta HighWeb Ventures NV-företaget med vilket du har ingått kontrakt.
När du öppnar ditt konto Du kommer att bli ombedd att ge oss personuppgifter, inklusive Ditt namn och födelsedatum och lämpliga kontaktuppgifter, inklusive en adress, telefonnummer och e-postadress ("Din kontaktuppgifter"). Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter från tid till annan genom att kontakta Customer Servicesor via sidan Mitt kontohantering på webbplatsen eller med en annan metod som ska erbjudas av VIP Stakes från tid till annan.
Om du inte önskar att dina kontaktuppgifter ska användas av oss och våra affärspartners för att kontakta dig för att informera dig om marknadsföringsinformation avseende andra av våra varor, produkter eller tjänster eller våra affärspartners, ange att detta är fallet genom att markera den relevanta rutan enligt instruktionerna när du öppnar ett konto på webbplatsen eller genom att informera kundservice
När du öppnar ditt konto garanterar du att:
Du förstår och accepterar risken att, genom att använda Tjänsterna, kan du, liksom att vinna pengar, förlora pengar.
Du är (a) över 18 år och (b) över den ålder där spel- eller spelaktiviteter är lagliga enligt lagen eller jurisdiktion som gäller för dig ("Relevant Age")
spelande är inte olagligt i det territorium där du bor
Du är juridiskt i stånd att ingå kontrakt.
Du har inte uteslutits från spel och
Du har inte redan haft ett konto stängt av oss på någon av de webbplatser som drivs av vår grupp eller på din begäran enligt avsnitt 33 (Responsible Gaming / Gambling).
Ditt konto måste vara registrerat i ditt eget, rätt, namn och personuppgifter och det ska endast utfärdas en gång för dig och inte dupliceras genom någon annan person, familj, hushåll, adress (post eller IP), e-postadress eller någon miljö där datorer delas (t.ex. skolor, arbetsplatser, offentliga bibliotek etc.), dator (eller annan åtkomstenhet) och / eller konto med avseende på Tjänsterna. Eventuella andra konton som du öppnar hos oss, eller som du har till förmån för Dig i förhållande till Tjänsterna, ska vara "Duplicate Accounts". Vi kan stänga något duplikat konto (men det är inte obligatoriskt att göra det). Om vi ​​stänger ett duplikatkonto:
alla bonusar, gratis insatser och vinster som tillkommit från sådana bonusar och gratis insatser som erhållits med hjälp av det duplikatkontot kommer att bli ogiltiga och förverkade av dig
Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, ogiltigförklara alla vinster och återbetala alla insättningar (mindre belopp avseende tomgångsvinster) som gjorts för det duplikatkontot och, i den utsträckning som inte återhämtats av oss från det relevanta duplikatkontot, eventuella belopp som ska som återbetalas till dig av dig i fråga om ett duplikatkonto, kan återvinnas av oss direkt från någon annan av dina konton (inklusive annat dubblet konto); eller
Vi kan enligt vårt eget gottfinnande tillåta att användningen av duplikatkontot anses giltigt i vilket fall alla förluster och insatser som läggs av eller för dig via duplikatkontot ska behållas av oss.

VERIFIKATION AV DIN IDENTITET PENNINGSFÖRSÄKRINGSKRAV
Du garanterar att:
Namnet och adressen du anger när du öppnar ditt konto är korrekt. och
Du är rättmätig ägare till pengarna som du när som helst sätter in i ditt konto.
Genom att godkänna Användarvillkoren Du tillåter oss att genomföra sådana kontroller från tid till annan eftersom vi kan kräva oss själva eller kan krävas av tredje part (inklusive men inte begränsat till tillsynsmyndigheter) för att bekräfta dessa fakta (" kontroller”). Du godkänner att vi på vår begäran kan kräva att du lämnar ytterligare uppgifter om någon sådan information du har gett oss, inklusive i samband med eventuella inlåning som du har gjort till ditt konto.
Medan vi utför eventuella kontroller från tid till annan kan vi begränsa dig från att ta ut pengar från ditt konto och / eller förhindra tillgång till alla eller vissa delar av webbplatsen. Observera att vi från tid till annan kan utföra kontrollerna för regler, säkerhet eller andra affärsskäl. Om några sådana begränsningar orsakar ett problem, kontakta kundservice.
Under vissa omständigheter kan vi behöva kontakta dig och be dig att lämna ytterligare information till oss direkt för att slutföra kontrollerna. För detta ändamål har vi rätt att, efter eget gottfinnande, kräva att Du lämnar oss med ett notifierat ID eller något likvärdigt certifierat ID enligt gällande lag i din jurisdiktion eller på annat sätt, adressbevis, räkningar, bankuppgifter, kontoutdrag och bankreferenser. Innan sådan information har lämnats till vår tillfredsställelse kan vi förhindra att någon verksamhet genomförs av dig i förhållande till kontot eller om vi rimligen tror att avsiktligt felaktig information har tillhandahållits av dig, behåll alla belopp som deponeras på kontot som följer stängning av kontot av oss
Det kan vara ett brott för personer under relevant ålder att använda sig av webbplatsen. Om vi ​​inte kan bekräfta att du är den relevanta åldern kan vi senarelägga ditt konto tills vi kan bekräfta att du är den relevanta åldern. Om du senare har visat sig ha varit under Relevant Ålder vid den tidpunkten du gjorde några spel- eller speltransaktioner med oss, så:
Ditt konto kommer att stängas
alla transaktioner som gjorts medan du var underårig kommer att göras ogiltiga och alla relaterade medel som du deponerar kommer att returneras med betalningsmetoden som används för deponering av sådana medel, när så är praktiskt möjligt
Alla insättningar som gjorts medan du var under den relevanta åldern kommer att returneras till dig. och
eventuella vinster som du har uppkommit under den tid då du var under den relevanta åldern kommer att förverkas av dig (och kan dras av beloppet för eventuella insättningar som returneras enligt punkt 5.5.3 och du kommer att returnera till oss på begäran sådana medel som har varit återkallas från ditt konto.

USERNAME, PASSWORD, PIN-kod och KUNDINFORMATION
När du har öppnat ditt konto måste du vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att uppge (oavsiktligt eller oavsiktligt) ditt användarnamn, lösenord och / eller kontonummer till någon annan, inklusive att se till att uppdaterad säkerhetsprogram laddas ner till din dator.
Alla transaktioner gjorda där Ditt användarnamn och lösenord och / eller kontonummer har angetts korrekt kommer att betraktas som giltiga, oavsett om du är auktoriserad av dig och vi är inte ansvariga för några fordringar i händelse av att du avslöjar ditt användarnamn, lösenord eller Kontonummer till någon annan (oavsiktligt eller oavsiktligt).
Om du har förlorat eller glömt dina kontouppgifter, eller har anledning att tro att sådana uppgifter är kända för en obehörig tredje part, kontakta oss genast för en ersättning via kundservice, detaljer om vilka finns i hjälpavsnittet på webbplatsen.

INSÄTTNINGAR OCH UTTRYCKNINGAR FRÅN DIN KONTO
Om du vill delta i Tjänsterna måste du sätta in pengar i ditt konto från ett konto eller en källa för vilken du är kontoinnehavare. Sådana pengar kan (med förbehåll för punkt 5) användas av dig för att placera spel eller spela spel. Ytterligare detaljer om hur du insätter, drar tillbaka och överför pengar finns på insättningssidan i hjälpavsnittet på webbplatsen. Om du använder en betalningsmetod för vilken du inte är kontoinnehavare förbehåller vi oss rätten att behandla eventuella insättningar i kontot som ogiltiga (och eventuella vinster som härrör från en sådan deposition som tom) i avvaktan på att alla relevanta kontroller är tillfredsställande .
Alla insättningar i realtid måste satsas 1-tid innan ett uttag kan göras. T.ex. Om du sätter in € 20 måste du göra € 20 värt insatser innan ett uttag kan begäras. VIP Stakes förbehåller sig rätten att ta ut en 10% avgift om spelaren begär ett uttag utan medlemskontoomsättning som är lika med eller mer än det belopp som deponeras.
När du begär en tillbakadragning tas alla aktiva bonusar och eventuella vinster på bonusfonder eller kampanjer bort från ditt konto
Du är vidare överens om att inte göra några avgifter, återbetalningar eller på annat sätt avbryta eventuella insättningar till ditt konto och i en sådan händelse att återbetala och kompensera oss för sådana obetalda insättningar inklusive eventuella utgifter som uppkommer av oss i samband med insamlingen av din insättning. För att undvika tvivel Ditt konto får inte användas av dig som ett bankkonto och om vi blir medvetna om insättningar till och uttag från ditt konto utan motsvarande spel eller spelaktivitet, förbehåller vi oss rätten att dra av en administrationsavgift (huruvida eller vi stänger inte eller stänger inte kontot).
Ditt konto är inte ett bankkonto och är därför inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av något insättnings- eller bankförsäkringssystem eller något annat liknande försäkringssystem. Eventuella pengar som deponeras hos oss i ditt konto får inte locka något intresse. Monies deponeras hos oss hålls under ett normalt bankkonto och / eller spärrkonto i namnet VIP Stakes eller ett annat HighWeb Ventures NV-företag, som innehar pengar på kontot som är förtroende för dig och andra personer som är berättigade. Som sådan, i händelse av vår insolvens, skulle du ha rätt att kräva eventuella pengar som är förtroende för dig på ett sådant konto, men du skulle inte ha något skydd enligt något lagstadgat insättningsgarantiprogram.
Vi kan när som helst avregistrera eventuella positiva saldon på ditt konto mot det belopp som er skyldigt av dig (inklusive under ett duplikatkonto) till något annat företag inom HighWeb Ventures NV (oavsett om det har bryts mot användarvillkoren) , inklusive (utan begränsning) där vi åter löser några insatser eller satsningar enligt punkt 4.7 (Dubbelkonton), stycke 12 (Samverkan, Bedrägeri, Bedrägeri och brottslig aktivitet) eller punkt 19 (Fel eller Omissions).
I den utsträckning som krävs enligt din lokala lag eller skatt eller andra myndigheter är du ansvarig för att rapportera dina vinster och förluster som härrör från Tjänsterna.
Du kan ställa in en insättningsgräns på ditt konto på en dag. Denna gräns kan inte ökas utan att vi meddelar oss tjugofyra timmars varning om din önskan att öka din insättningsgräns och endast när tjugofyra timmar har förflutit från din begäran om en sådan ökning kommer ökningen att gälla. För detaljer om hur du ställer in en inskränkningsgräns, kontakta Kundservice eller (där ditt konto är för webbplatsen) ställa in gränsen via webbplatsen genom att klicka på Mitt konto och sedan uppdatera kontouppgifter. Eventuella bekräftade minskningar till din insättningsgräns kommer att ha omedelbar effekt.
Med förbehåll för punkt 13 (stängning av ditt konto, etc.) kan du när som helst begära att du tar tillbaka pengar från ditt konto, förutsatt att:
alla betalningar som gjorts i ditt konto har bekräftats som rensade och ingen har återförts, återförts eller annullerats på annat sätt;
alla kontroller som avses i punkt 5 ovan har fullbordats av oss till vår tillfredsställelse; och
Du har följt andra relevanta återkallningsvillkor som påverkar ditt konto (t.ex. eventuella bonusvillkor).
Minsta belopp för en enda utbetalning är 25 EUR / USD.
Om du har återkallat godkännande av oss, förutsatt att du ger oss tillräcklig information om hur pengarna ska överföras till dig, returnerar vi relevanta medel till dig i enlighet med punkt 7.7 (mindre avgifter som uppkommit eller annat belopp som krävs för att dras av från din återkallelse för att följa gällande lagar).
Vi kommer att försöka tillgodose din begäran om betalningsmetod och betalningsvaluta för ditt uttag. Detta kan dock inte garanteras. Därför kan vi behandla och betala uttag i en annan betalningsmetod än den som du begär, till exempel genom olika betalningsleverantörer, ett bankutkast eller banköverföring (eventuella avgifter i samband med relevanta betalningsmetoder anges i fliken Uttagning av Hemsida). På liknande sätt kan valutan i Ditt uttag i vissa fall inte vara den valuta där din insättning gjordes eller som annars begärdes av dig och under omständigheter där vi måste konvertera dina insättningar mellan olika valutor, den omräkningskurs som används av oss är som anges i hemsidan Hjälp.
Vi kommer att hålla pengar på depositionskontot och / eller spärrkontot som avses i punkt 7.3 som förvaltare för dig och inte som bankir eller gäldenär. Därför kommer vi, trots någon annan bestämmelse i Användarvillkoren, att hantera dina pengar som förvaltare, och ingen sådan bestämmelse ska skapa eller ge upphov till någon skyldighet från VIP Stakes (eller något annat HighWeb Ventures NV-företag) att återbetala pengar till dig som din gäldenär.
Inaktivt kontoavgift. Om du inte använder ditt konto för vadslagning eller spel, gör en insättning, återkallelse eller överföring eller om den inte är inaktiv, under en period på minst 24 i följd månader blir det ett "Inaktivt konto". Alla inaktiva konton kommer att innebära ett inaktivt kontoavgift, vars detaljer finns i hjälpavsnittet på webbplatsen. Vi meddelar dig när ditt konto blir ett inaktivt konto och åtminstone 14 dagar innan ett inaktivt kontoavgift dras av det.
Maximala vinster per vecka via denna webbplats är € 10,000 eller motsvarande valuta. Om inte annat uttryckligen godkänts av oss, kan spelaren bara ta tillbaka € 10,000 från hans / hennes konto under en 30-dagperiod.

RÄTTSLIG ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
Tillgång till eller användning av webbplatsen eller någon av Tjänsterna via webbplatsen kan inte vara laglig för vissa eller alla invånare i eller personer i vissa länder. Vi har inte för avsikt att webbplatsen ska användas för vadslagning, spel eller andra ändamål av personer i länder där sådana aktiviteter är olagliga, vilket inkluderar USA of USA och de områden som anges via fliken Hjälp på webbplatsen. Det faktum att webbplatsen är tillgänglig i ett sådant land eller visas på det officiella språket i ett sådant land ska inte tolkas som en representation eller garanti med avseende på lagligheten eller på annat sätt av tillgången till och användningen av webbplatsen och göra insättningar eller kvitto av eventuella vinster från ditt konto. Tillgängligheten på webbplatsen utgör inte ett erbjudande, uppmaning eller inbjudan från oss för användning av eller prenumeration på vadslagning, spel eller andra tjänster i någon jurisdiktion där sådana aktiviteter är förbjudna enligt lag.
Det är ditt ansvar att bestämma lagen som gäller i den plats där du är närvarande. Du bör se till att du kommer att agera lagligt i din jurisdiktion när du öppnar ditt konto och / eller använder webbplatsen och du representerar, garanterar och godkänner att du kommer att göra det.
Om det blir uppenbart för oss att du är bosatt i ett land där användningen av webbplatsen inte är laglig, har vi rätt att omedelbart stänga ditt konto, i vilket fall eventuell balans på kontot vid datumet för stängningen kommer att vara återbetalas till dig så snart det är praktiskt för oss att göra det.
På grund av lagbestämmelserna är VIP Stakes kasinospel inte tillgängliga för spelare från följande områden: Vitryssland, Frankrike, Ungern, Lettland, Litauen, Portugal, Singapore, Konungariket Nederländerna (Nederländerna, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia och St Martin), Turkiet, Ukraina, Storbritannien, Förenta staterna. På grund av mångfalden av mjukvaruleverantörer som representeras vid VIP Stakes kan vissa av katalogerna inte vara tillgängliga för andra länder:
"Casino" -katalogen:

1 × 2 Spelspel - Australien, Curacao, Frankrike, Iran, Irak, Nederländerna, USA.

Blomstrande spel - Belgien, Caymanöarna, Iran, Irak, Israel, Nordkorea, Saudiarabien, Singapore, Förenade kungariket, Förenta staterna och alla territorier och ägodelar, som USA: s jungfruöar, USA: s mindre avlägsna öar, Guam, Puerto Rico, Marianasöarna och amerikan Samoa, Vatikanstaten.

ÄLG Studios spel - Afghanistan, Algeriet, Angola, Australien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Krimregionen, Kuba, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua Nya Guinea, Sudan, Syrien , Amerikas förenta stater, dess territorier och ägodelar, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Endorphina spel - Australien.

HABANERO spel - Cypern, Frankrike, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Taiwan, Storbritannien, USA.

iSoftBet spel - Afghanistan, Antigua och Barbuda, Belgien, Kuba, Danmark, Frankrike, Franska Polynesien, Iran, Irak, Israel, ItalienLiechteninstein, Litauen, Luxemburg, Macao, Nederländska Antillerna, Portugal, Rumänien, Spanien, Sudan, Syrien, Förenade kungariket, Förenta staterna.

Micro spel - Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Singapore, Sydafrika, Spanien, Storbritannien, USA. Vi blockerar också licensierade märkesvaror och progressiver för Turkiet.

Mr.Slotty spel - Litauen, Förenta staterna.

Multislot spel - Australien, Bahamas, Belgien, Caymanöarna, tjeck Republiken, Danmark, Frankrike, Ungern, Iran, Irak, Israel, Italien, Nordkorea, polen, Saudiarabien, Singapore, Spanien, Turkiet, Förenade kungariket, USA, Vatikanstaten.

NetEnt spel - Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Australien, Belgien, bulgarienKambodja, Kanada, Danmark, Ecuador, Estland, Frankrike, Guyana, Hongkong, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Kuwait, Lao, Lettland, Litauen, Mehico, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Panama Papua Nya Guinea, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sudan, Syrien, Taiwan, Uganda, Förenade kungariket, Förenta staterna, Jemen, Zimbabwe.

NextGen Spelspel - Afghanistan, Algeriet, Angola, Australien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Krimregionen, Kuba, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Irak, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua Nya Guinea, Sudan, Syrien , Amerikas förenta stater, dess territorier och ägodelar, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Playson spel - Australien.

Pragmatic Spela spel - Australien, Danmark, Frankrike, Gibraltar, Israel, Italien, Rumänien, Sverige, Ukraina, Storbritannien, USA.

VGS (BetConstruct) spel - Restriktioner som nämns i punkt 8.4 gäller.

Zeus Spela: Danmark, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien.
'Live Casino 1' -katalog - Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Polen, Portugal, Spanien, Förenade kungariket, Förenta staterna.

Live Casino-katalogen - Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Italien, Singapore, Sydafrika, Spanien, Turkiet, Storbritannien, USA.
PLACERAR DIN BET OCH / ELLER SPEL SOM ANVÄNDER TJÄNSTERNA
För att satsa eller få tillgång till en tjänst bör du följa instruktionerna på fliken Hjälp.
Det är ditt ansvar att se till att uppgifterna om alla insatser, spel eller liknande transaktioner som du placerar med Tjänsterna (en "Transaktion") är korrekta på följande sätt:
när du använder webbplatsen (antingen direkt, via en ansökan eller på annat sätt) i enlighet med relevanta spelregler eller spelregler, i förekommande fall och
Din transaktionshistorik kan nås av dig genom att klicka på Mitt konto på webbplatsen eller genom våra kundtjänster (inklusive genom att välja att få en skriftlig redogörelse).
Vi förbehåller oss rätten att vägra hela eller delar av alla transaktioner som du begärt av dig när som helst efter eget gottfinnande eller om du har brutit mot användarvillkoren. Ingen transaktion accepteras av oss förrän du har gett lämplig bekräftelse (eller det har annars accepterats av oss) i enlighet med punkt 9.2. Om du är i tvivel om huruvida en transaktion har godkänts, bör du kontakta kundservice.
När en transaktion har accepterats av oss kan du inte avbryta transaktionen om vi inte håller med om något annat.
Vi kan, efter eget gottfinnande (och under förutsättning att varken du eller vi får någon orättvis fördel), väljer att acceptera ett vadslagning trots att den aktuella händelsen har börjat. När det gäller spel ska den relevanta fliken i den aktuella punkten anges vilken punkt inga ytterligare insatser kommer att accepteras av oss.
Vi kan avbryta eller ändra en Transaktion enligt bestämmelserna i punkt 5 (Verifiering av din identitet), stycke 12 (Samverkan, Bedrägeri, Bedrägeri och brottslig aktivitet) eller punkt 19 (Fel eller Omissions).

REMOTE GAMING OR BETTING
Var du får tillgång till Tjänsterna via en elektronisk form av kommunikation Du bör vara medveten om att:
I samband med din användning av webbplatsen för att placera spel eller spela spel:
Du kan använda en anslutning eller utrustning som är långsammare än sådan utrustning som används av andra och det kan påverka din prestanda i tidskritiska händelser som erbjuds via webbplatsen.
Du kan stöta på systembrister, fel, fel eller serviceavbrott som behandlas i enlighet med punkt 18 (IT-misslyckande).
Spelreglerna för varje händelse eller spel som erbjuds via webbplatsen är tillgängliga och bör behandlas av dig innan du använder de tjänster som erbjuds via webbplatsen. och i förhållande till din användning av Tjänsterna, om du satsar på en "i löpande" händelse, får du inte vid någon relevant tid se eller på annat sätt få den senaste informationen i förhållande till relevant händelse. Vi kommer inte att vara skyldiga till dig för eventuella förluster eller kostnader som uppstår för dig som en följd av eventuella förseningar i överföringen av information som hänför sig till eventuella "i löpande" händelser.

ODDS
Dessa regler utgör ett avtal mellan oss själva och våra medlemmar. Registrering hos oss är som din acceptans av dessa regler.
Medlemmarna är helt ansvariga för att säkerställa kontakt och betalningsuppgifter är korrekta hela tiden.
Vi accepterar satsningar från de åldrade 18 år och över endast, och kan begära bevis på ålder när som helst. Medlemmar kan ha sitt konto avstängt tills ett sådant bevis har lämnats.
Medlemmarna måste alltid hålla sina känsliga uppgifter konfidentiella. Om du tror att dina uppgifter inte längre är konfidentiella, måste du informera oss omedelbart, eftersom någon kontoaktivitet är ditt ansvar.
Placerade och bekräftade satsningar får inte ändras eller annulleras.
Medlemmar är ansvariga för att placera vad är tillåtet i sitt hemland.
Medlemmar kan bara placera spel på vår hemsida. Försök att satsa på något annat sätt kommer inte att accepteras.
Bets eller någon del av en insats kan avbrytas och / eller nekas när som helst före händelsen i fråga utan föregående meddelande.
Vi kommer att vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra någon form av bedrägeribekämpning. Varje medlem eller grupp av medlemmar som befinner sig på att placera spel på ett sådant sätt att de bedrar oss kommer att ha sina konton avstängda och vad som händer om vad spelas av eller inte.
Vi kan ogiltigförklara vad som har godkänts när det inte fanns tillräckliga pengar på kontot för att täcka insatsen. Betalningar som senare avbryts av en betalningsprocessor kommer att resultera i avbeställda insatser.
Eventuella medel som krediteras ett medlemskonto felaktigt ska rapporteras till oss omedelbart. Eventuella vinster som härrör från sådana medel kommer att upphävas och återvinnas av oss.
Dessa användarvillkor presenteras på engelska. I händelse av tvetydighet i dessa Villkor på andra språk, gäller den engelska versionen.
Flera konton är inte tillåtna. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla insatser och stänga eventuella konton som befunnits dupliceras.
Bets kan placeras upp till den annonserade starttiden. Alla insatser som placeras och accepteras efter starttiden för start ska anses vara icke-löpare.
Bets på olika val inom samma händelse där resultatet av en påverkar eller påverkas av en annan kommer inte att accepteras och kommer att upphävas vid oavsiktlig godkännande.
'Om spel' kommer att lösas enligt den ordning de visas på insatslistan tills de tilldelade pengarna har använts. Om dessa medel inte är tillräckliga för att slutföra eller fortsätta satsningen, kommer det aktuella valet att avgöras enligt det tillgängliga beloppet.
Vi arbetar hårt för att upprätthålla noggrannhet hela tiden men ibland uppstår fel. Vi tar inget ansvar för sådana fel och i sådana fall där priserna påverkas kommer alla spel att vara ogiltiga.
Vi kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användning av vår hemsida eller relaterat innehåll, inklusive fördröjningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust / korruption av data, fel på linjer / kommunikationer, missbruk av webbplats eller tillhörande innehåll eller eventuella fel / försummelser på webbplatsen eller tillhörande innehåll.
Maximala vinster per medlem per dag via denna webbplats är € 10000 eller motsvarande valuta.
Minsta beloppet för en insats är €0. 10.
Den maximala satsningen för en händelse är € 100.00 eller motsvarande i andra valutor.
Vi kan erbjuda lägre odds på vissa vadslagningar än erbjuds på singlar.
Medlemmar rekommenderas att behålla register över alla transaktioner, spelregler, avbokningsregler och betalningstjänster för framtida referens.
Bets bearbetas och anses vara aktiva när de har placerats och godkännande bekräftats.
Alla ansträngningar görs för att säkerställa att all information som visas på webbplatsen är korrekt, men endast ska användas som en guide. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel i händelseuppgifter. Medlemmar rekommenderas att konsultera våra vadslagningsregler för detaljer om vadslagningsuppgörelser under sådana omständigheter.
Medlemmar kan placera insatser så snart pengar har lagts till på sitt konto.
Medlemmar accepterar att vi kan använda förnamn, användarnamn och bosättningsland för betydande vinnare för reklamändamål. I alla andra fall kommer medlemmarnas uppgifter att förbli konfidentiella.
Insatser på händelser som avbryts senare kommer att upphävas och pengarna återbetalas.
Medlemmarbjudanden är begränsade till en per person, familj, adress, e-post, telefonnummer, betalningskontonummer och dator. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka erbjudanden från någon medlem eller grupp av medlemmar.
Medlemskonto anses vara unik när det gäller ditt namn och dina personuppgifter, och får endast användas av dig. Den får inte dupliceras under några omständigheter. Vid dubbla konton kan vi stänga ett sådant konto och:
Stryk och förlora alla bonusar, gratis spel och vinster
Återbetal alla insättningar med mindre borttagna vinster
Återkräva alla andra pengar från andra dubbla konton
Vid satsningar placerade på felaktiga priser kommer satsningarna fortfarande att stå men kommer att lösas till det ändrade priset.
När det gäller medlemmar som har både en bonusbalans och en realtidsbalans, kommer de reala pengarna att användas först. Om de insättningar som utlöste bonusen, plus eventuella genererade vinster, överförs till kasino innan de uppfyller 2x-övergångskraven, kommer detta att betraktas som försök till bonusmanipulation, vilket resulterar i avbokad bonus och tillhörande vinster.
Eventuell bonusmanipulation leder till att vi återkräver bonusen och eventuella tillhörande vinster från medlemskonton.
Dessa villkor kommer att uppdateras från tid till annan och det är medlemmarnas ansvar att regelbundet kontrollera för sådana uppdateringar.

SAMLING, SKADA, BEDRÄGERI OCH KRIMINAL AKTIVITET
Följande metoder (eller någon av dem) i relation till Tjänsterna:
- Missbruk av bonusar eller andra kampanjer. och / eller
- Använda orättvisa yttre faktorer eller influenser (allmänt känt som fusk) och / eller
- ta orättvis fördel (enligt definitionen i punkt 12.5.3)
- öppna eventuella duplikatkonton och / eller
- bedriver bedräglig verksamhet eller brottslig verksamhet (enligt definitionen i punkt 12.5),
- utgör "Förbjudna Practices" och är inte tillåtna och kommer att utgöra ett väsentligt brott mot användarvillkoren. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och upptäcka sådana metoder och identifiera berörda aktörer om de uppstår. Med förbehåll för ovanstående är vi dock inte ansvariga för eventuella förluster eller skador som du kan uppkomma till följd av förbjudna praxis, och eventuella åtgärder som vi vidtar med hänsyn till detsamma kommer att vara vårt eget eget gottfinnande.
Om du misstänker att en person är engagerad i någon förbjuden praxis, ska du så snart som det är praktiskt möjligt rapportera det till oss genom att skicka e-post eller ringa kundservice.
Du godkänner att Du inte ska delta i eller vara kopplad till någon form av Förbjuden Practice i samband med din tillgång till eller användning av Tjänsterna.
Om:
Vi har rimliga skäl att tro att du har deltagit i eller varit kopplad till någon form av förbjuden praxis (och grunden för vår tro ska omfatta användningen av oss (och våra spelpartners och våra andra leverantörer) av bedrägeri, fusk och kollisionsdetekteringsmetoder som används i spel- och spelindustrin vid den aktuella tiden); eller
Du har placerat spel och / eller spelat onlinespel med någon annan online-leverantör av speltjänster och misstänks (som ett resultat av sådant spel) av någon förbjuden praxis eller på annat sätt olämplig verksamhet. eller
vi blir medvetna om att du har "laddat tillbaka" eller nekat några inköp eller insättningar som du gjorde till ditt konto eller
Du blir konkurs eller lider av liknande processer var som helst i världen, då (inklusive i samband med upphävande och / eller uppsägning av ditt konto) har vi rätt att betala för ditt konto (och / eller annat konto som du innehar med ett HighWeb Ventures NV-företag) för att hålla tillbaka hela eller en del av saldot och / eller återhämta sig från kontot beloppet av eventuella insättningar, utbetalningar, bonusar eller vinster som har påverkats av eller på något sätt kan hänföras till någon av händelsen (erna) som avses i denna paragraf 12.4. De rättigheter som anges i denna paragraf 12.4 påverkar inte andra rättigheter (inklusive eventuella gemensamma rättigheter) som vi kan ha emot dig, oavsett om de är under användarvillkoren eller på annat sätt.
I denna paragraf avses med 12:
en "bedräglig praxis": bedräglig verksamhet som bedrivs av dig eller av någon som agerar på din vägnar eller i samförstånd med dig, och ska innefatta, utan begränsning, a) bedrägliga avgifter, (b) användningen av dig eller någon annan person som deltog i samma spel som du när som helst, av ett stulet, klonat eller på annat sätt obehörigt kredit- eller betalkort, som en källa till pengar, (c) Samverkan mellan Dig och andra för att få en orättvis fördel (inklusive genom bonusprogram eller liknande incitament som erbjuds av oss). d) Försök att registrera falsk eller vilseledande kontoinformation e) Eventuella eller försök att agera av dig, som vi rimligen anser oss vara olagliga i någon tillämplig jurisdiktion, gjort i ond tro, eller som är avsedda att bedräga oss och / eller kringgå några avtalsenliga eller juridiska restriktioner, oavsett om sådan handling eller Försök att agera ger oss faktiskt skada eller skada.
En "brottslig verksamhet" ska innefatta, utan begränsning, penningtvätt och något brott enligt spelloven. och
en "orättvis fördel" skall innehålla, utan begränsning
Utnyttjandet av ett fel, ett smutthål eller ett fel i vår eller någon tredje parts programvara som du använder i samband med Tjänsterna (inklusive vad gäller ett spel).
användningen av automatiserade spelare ("bots") eller andra 3rd-partysystem eller analyssystem; eller
utnyttjandet av dig av ett "fel" enligt definitionen i punkt 18.1, i vilket fall som helst till din fördel och / eller till nackdelen med oss ​​eller andra.
Vid utövande av någon av våra rättigheter enligt punkt 11.4 i samband med en förbjuden praxis ska vi använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi, under överensstämmelse med våra lagstadgade och andra lagliga skyldigheter, utövar sådana rättigheter på ett sätt som är rättvist för dig och att våra andra kunder.
Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter, andra onlinespel- eller speloperatörer, andra onlinetjänstleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer eller andra finansinstitut av din identitet och eventuell misstänkt förbjuden praxis av dig och du ska samarbeta helt med oss ​​för att undersöka sådan verksamhet.

AVSLUTNING AV DIN RÄKNING AVSLUTNING AV ANVÄNDARVILLKOREN
STÄNGNING OCH AVSLUTNING AV DIG

Under förutsättning att ditt konto inte visar att en balans beror på oss, har du rätt att stänga ditt konto och säga upp användarvillkoren när som helst med mindre än 24 timmars varsel till oss, genom att kontakta oss via kundservice, detaljer av vilka finns i Hjälpsektionen på webbplatsen:
som anger din önskan att stänga ditt konto och
anger orsakerna till att du vill stänga ditt konto, särskilt om du gör det på grund av oro över nivån på din användning av samma sak.
Vi kommer att svara på din begäran, bekräfta stängning av ditt konto och det datum då en sådan stängning kommer att vara effektiv inom en rimlig tid, förutsatt att du fortsätter att ta ansvar för all aktivitet på ditt konto tills en sådan stängning har utförts av oss (vid vilken tidpunkt användarvillkoren ska upphöra).
När du ber om stängning av ditt konto enligt punkt 13.1 kommer vi, med förbehåll för punkt 13.3, att returnera eventuellt utestående saldo i ditt konto till dig.
Vid eventuell uppsägning av ditt konto enligt denna paragraf 13 har vi rätt att (utan att begränsa våra rättigheter enligt punkt 13.6), från återbetalning av det utestående saldot på ditt konto, eventuella pengar (a) enligt punkt 12 (Samverkan, Bedrägeri Bedrägeri och brottslig verksamhet), b) enligt punkt 21 (brott mot användarvillkoren), c) enligt vad som annars anges i användarvillkoren (inklusive, i förekommande fall, stycke 5.4) eller (d) enligt vad som krävs av lag eller reglering.
När du betalar ut det utestående saldot på ditt konto ska vi använda samma betalningsmetod som du angav vid registrering av ditt konto eller annan betalningsmetod som vi rimligen kan välja.
Om du har stängt ditt konto kan vi under vissa omständigheter kunna öppna ditt konto igen med samma kontoinformation som tidigare om du ber oss göra det. Under sådana omständigheter, medan ditt konto har samma kontoinformation som tidigare, kommer det att bli föremål för användarvillkoren som är i kraft vid datumet för sådan återinställning och eventuella tidigare rättigheter (inklusive men utan begränsning till bonusar eller kontingentvinster) är inte längre giltiga.
STÄNGNING OCH AVSLUTNING AV USA

Vi är, när som helst (och trots alla andra bestämmelser i användarvillkoren) berättigade att stänga ditt konto och säga upp användarvillkoren genom skriftligt meddelande (eller försök till meddelande) till dig med hjälp av dina kontaktuppgifter. Vid eventuell uppsägning av oss ska vi, med förbehåll för punkt 13.7, så snart som rimligt möjligt efter en begäran från dig, återbetala saldot på ditt konto.
När vi stänger ditt konto och upphör med användarvillkoren i enlighet med punkt 12 (samverkan, bedrägeri, bedrägeri och brottslig aktivitet) eller stycke 21 (brott mot användarvillkoren) kommer saldot på ditt konto att inte återbetalas och anses vara förverkade av dig i den utsträckning av eventuella anspråk som vi kan ha mot dig vid tidpunkten för stängningen (antingen under Ditt konto och Duplikat konto eller på annat sätt). Avslutande av ditt konto och upphörande av användarvillkoren, annat än enligt punkterna 12 eller 21 i dessa allmänna villkor, påverkar inte några utestående spel, förutsatt att sådana utestående spel är giltiga och du bryter inte med användarvillkoren. på något sätt. För att undvika tvivel kommer vi inte att kreditera några bonusar i ditt konto, och du har inte heller rätt till några eventuella vinster, när som helst efter det att den har stängts (vare sig av oss enligt användarvillkoren eller som svar på din förfrågan).
Följande stycken ska överleva upphörande av användarvillkoren: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 och 35 och alla andra stycken som krävs för tolkning. tillsammans med relevanta delar av spelreglerna, sekretesspolicyen och de ytterligare villkoren.
KUSSION AV USA

Vi har rätt att avbryta ditt konto under de omständigheter som uttryckligen anges i användarvillkoren. Vid uppsägning av ditt konto: (a) Ingen aktivitet ska tillåtas (inklusive inlåning, uttag, spel eller spel) till det datum då den återaktiveras av oss. (b) inga bonusar eller kontingentvinster krediteras kontot och (c) vi ska ta itu med frågan som har lett till upphävandet av kontot i syfte att lösa det så snart det är rimligt möjligt så att kontot, om så är lämpligt, kan återaktiveras eller stängas.

TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA
Du är ensam ansvarig för leverans och underhåll av all datorutrustning och telekommunikationsnät och internetåtkomsttjänster som du behöver använda för att komma åt Tjänsterna. Vi kommer inte att vara ansvariga på något sätt för eventuella förluster som orsakats av dig (oavsett om det uppstår förlust av tjänsten, dålig internetanslutning, otillräcklig bandbredd eller på annat sätt) av internet eller någon teletjänstleverantör som du har engagerat för att komma åt Tjänsterna . För att undvika tvivel ger VIP Stakes ingen representation eller ger någon garanti om Tjänsternas kompatibilitet med någon särskild 3rd-partys programvara eller maskinvara, inklusive (för att undvika tvivel) 3rd partysanalys eller "Bot" -program som lova vissa resultat från någon av Tjänsterna.
Under inga omständigheter bör Du använda Tjänsterna för något syfte som är eller kommer sannolikt att anses vara ärekränkande, kränkande, obscen, olaglig, rasistisk, sexistisk eller annan diskriminerande karaktär eller som kan orsaka brott. Du får inte använda något missbrukande eller aggressivt språk eller bilder, svär, hota, trakassera eller missbruka någon annan person, inklusive andra användare, via webbplatsen eller försök att skicka dig själv som någon annan person eller uppträda på ett sådant sätt mot någon VIP Stakes personal använde sig av att tillhandahålla Tjänster, Kundtjänster eller någon helpdesk eller supportfunktion som vi gör tillgängliga för dig.
Du ska endast använda webbplatsen för personlig underhållning och får inte ge tillgång till eller reproducera Webbplatsen eller någon del av den i någon form alls utan vårt uttryckliga samtycke, inklusive att skapa länkar till det.
Du ska vara ensam ansvarig för innehåll som du laddat upp på webbplatsen ("Uploaded Content") och, vid uppladdning av sådant innehåll, du representerar och garanterar det;
Du har erhållit alla nödvändiga godkännanden, samtyckter, licenser och behörigheter som krävs för det uppladdade innehållet och att reproduktionen av det uppladdade innehållet på webbplatsen inte kommer att kränka upphovsrätten, varumärket, konfidentiella uppgifter eller andra immateriella rättigheter överhuvudtaget av någon tredje part;
Det uppladdade innehållet innehåller inte något material som strider mot punkt 14.2 eller någon kod som strider mot klausul 14.3.
Det uppladdade innehållet kommer att överensstämma med alla lagar och förordningar (särskilt i fråga om dataskydd och integritet). och
VIP Stakes har rätt att använda och underlicensiera användningen av det uppladdade innehållet efter eget gottfinnande.
Allt material (annat än Programvara enligt stycke 16) som hämtas från dig från webbplatsen ska laddas ner helt på egen risk och VIP Stakes ansvarar inte för eventuella förluster av data eller annan skada som orsakats av sådan nedladdning.
Om vi ​​har anledning att tro att din användning av Tjänsterna strider mot punkterna 14.2, 14.3, 14.4 eller 14.5, ska vi, utan att det påverkar några av våra andra rättigheter, ha rätt att omedelbart avlägsna innehållet från webbplatsen.

BETTING OCH SPELVILLKOR
Uttrycken som används i spel- och spelindustrin är många. I tillämpliga fall finns en ordlista som förklarar betydelsen av allmänt använda vadslagning och speluttryck, tillgänglig på hjälpsidorna på webbplatsen. Skulle du vara i tvivel om betydelsen av något uttryck, bör du:
kolla upp dess mening i ordlistan i relevant hjälpavsnitt om händelsen eller spelet Du satsar eller spelar på;
Om du fortfarande är i tvivel, kontakta kundservice för förtydligande. och
Placera inte något spel eller spel på något evenemang förrän dess mening förstås till Din tillfredsställelse, för att vi inte kan ta något ansvar om du lägger en insats eller ett spel via de produkter som erbjuds via Tjänsterna under omständigheter där du inte förstår något av villkoren i eller relaterade till vadet eller spelet.

ÄNDRING AV WEBBPLATSEN

Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, ändra eller ändra någon produkt eller tjänst (inklusive eventuella priser) som finns tillgängliga via webbplatsen när som helst för att säkerställa den pågående tillhandahållandet av webbplatsen, men utan att det påverkar några spel och / eller spel som redan pågår vid en sådan ändring. Från tid till annan kan vi begränsa dig från att komma åt vissa delar av webbplatsen för att upprätthålla webbplatsen och / eller ändring eller ändring av något av de spel och / eller produkter som finns tillgängliga via webbplatsen.

TREDJE PARTY PROGRAMVARAN
Det kan vara nödvändigt att förse dig med programvara ("Software") som tillhandahålls av tredje part för att du ska kunna använda de produkter som erbjuds via Tjänsterna, särskilt våra nedladdningsbara Casino-produkter.
Under sådana omständigheter kan du vara skyldig att ingå ett separat avtal med ägaren angående din användning av sådan programvara (en "tredje parts programvaruavtal"). Vid eventuell inkonsekvens mellan användarvillkoren och eventuella programavtal för tredje part kommer användarvillkoren att råda i den mån inkonsekvensen avser förhållandet mellan dig och VIP-insatserna.
Det är ditt ansvar att se till att någon programvara laddas ner till din dator på ett sätt som är kompatibelt med din egen dators specifika uppställning. För att undvika tvivel kommer vi inte att vara ansvariga i den utsträckning att felaktig nedladdning av någon programvara har en negativ inverkan på din dator.
Trots att Tjänsterna som tillhandahålls via mobil- eller tablettansökan ska vara underkastade Användarvillkoren, villkoren under vilka någon applikation ("App") laddas ned eller installeras på din mobila enhet eller surfplatta ska regleras av avtalet mellan Du och leverantören av relevant App men i händelse av inkonsekvens mellan användarvillkoren och ett sådant avtal kommer användarvillkoren att råda i den mån inkonsekvensen avser förhållandet mellan dig och VIP-insatser.

IT FEL
Om problem uppstår i programvaran eller hårdvaran som används av oss för att tillhandahålla Tjänsterna, tar vi alla rimliga steg för att åtgärda problemet så snart som möjligt. Om sådana problem leder till att ett spel avbryts under omständigheter där det inte kan startas om från exakt samma position utan att Du eller andra spelare skadar det, kommer vi att vidta alla rimliga steg för att behandla dig på ett rättvist sätt (vilket kan innefatta återställning av balansen på ditt konto till den position som finns efter avslutad sista satsning eller spel som är inloggad på VIP Stakes-servern omedelbart innan problem uppstår).
Vi accepterar inte något ansvar för problem som orsakas av den utrustning som Du eller andra spelare använder för att komma åt Tjänsterna, eller fel som är relaterade till Din eller deras internetleverantör.

FEL ELLER OMISSIONER
Ett antal omständigheter kan uppstå där en insats eller satsning accepteras, eller en betalning görs av oss felaktigt. En icke-uttömmande lista över sådana omständigheter är följande:
där vi felaktigt anger oddsen eller villkoren för en satsning eller spelbesättning till dig som ett resultat av uppenbart fel eller försummelse vid inmatning av informationen eller upprättande av en marknad eller som ett resultat av en datorstörning
där vi har gjort ett "palpabelt fel". Ett palpabelt fel uppstår där:
i förhållande till vad som placerats före en händelse som äger rum, är de erbjudna priserna / villkoren väsentligt annorlunda än de som finns tillgängliga på den allmänna marknaden, eller
I förhållande till varje händelse är priset / villkoren som erbjuds vid det att insatsen läggs ut klart felaktig med tanke på sannolikheten för att händelsen inträffar.
där vi har fortsatt att acceptera spel på en marknad som borde ha avbrutits, inklusive var den aktuella händelsen pågår (utom när "in-run" -spel accepteras) eller redan har slutförts (ibland kallad "sena satsningar") ;
där ett fel har gjorts till följd av en förbjuden praxis enligt punkt 19.1;
där vi inte borde ha accepterat eller har rätt att avbryta eller återbetala en insats enligt vadslagningsreglerna (till exempel på grund av "relaterade händelser")
där ett fel görs av oss om hur många vinster / avkastningar som betalas till dig, inklusive som ett resultat av ett manuellt eller datorinmatningsfel eller
där ett fel har gjorts av oss om hur mycket gratis spel och / eller bonusar som krediteras Ditt konto,
Sådana omständigheter betecknas som ett "fel".
Vi förbehåller oss rätten att
korrigera eventuella fel som gjorts på ett spel placerat och återställa detsamma till rätt pris eller villkor som var tillgängliga eller borde ha varit tillgängliga via VIP Stakes (frånvarande publiseringsfelet) vid den tidpunkt då insatsen placerades och vadet kommer att vara anses ha ägt rum på de villkor som var vanliga för det där spelet. eller
där det inte är rimligt praktiskt att korrigera och återställa sig under 19.2.1 ovan, för att deklarera vad som är ogiltigt och returnera din insats till ditt konto; eller
Under omständigheter där felet har uppstått av en förbudsövning, ska du vidta de steg som anges i punkt 12.4.
Eventuella belopp som krediteras ditt konto eller betalas till dig som ett resultat av ett fel ska anses vara i väntan på beslut enligt punkt 19.2, som du förfogar över förtroende för oss och ska omedelbart återbetalas till oss när en betalningsansökan är gjord av oss till dig. Om sådana omständigheter föreligger kan vi, om du har pengar i ditt konto, återkräva dessa pengar från ditt konto enligt punkt 7.4. Vi är överens om att vi ska använda alla rimliga ansträngningar för att upptäcka fel och informera er om dem så snart som möjligt.
Varken vi (inklusive våra anställda eller agenter) eller våra partners eller leverantörer är ansvariga för förluster, inklusive förlust av vinster, som beror på eventuella fel av oss eller ett fel av dig.
Du ska informera oss så snart som möjligt, om du skulle bli medveten om något fel.
Om du har använt pengar som har krediterats Ditt konto eller tilldelats Du till följd av ett fel att placera efterföljande spel eller spela spel kan vi avbryta sådana insatser och / eller hålla tillbaka några vinster som du kanske har vunnit med sådana pengar, och om vi har betalat ut sådana spel eller spelaktiviteter ska sådana belopp anses vara innehavna av dig i förtroende för oss och du ska omedelbart återbetalas till oss när en betalningsansökan görs av oss till dig.

EXKLUSION AV VÅRA ANSVAR
Din tillgång till och användning av Tjänsterna är enligt Din egen möjlighet, diskretion och risk. Vi ska inte vara ansvariga för några försök från dig att använda Tjänsterna med metoder, medel eller sätt som inte är avsedda av oss.
Vi kommer att tillhandahålla Tjänsterna med rimlig skicklighet och vård och väsentligt som beskrivet i Användarvillkoren. Vi gör inga andra löften eller garantier avseende Tjänsterna eller produkter eller tjänster som ingår i Tjänsterna och utesluter härmed (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag) alla underförstådda garantier för samma (inklusive underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet och / eller lämplighet för ditt syfte). I synnerhet garanterar vi inte att webbplatsen kommer att ha oavbruten tillgänglighet eller att det kommer att vara fria från fel, virus eller andra fel.
SPARA SOM BESTÄLLS I VÅRA RÅDGIVNINGSREGLER OCH ÄNDRAT TILL PUNKT 19.5, VÅRA MAXIMUM ANSVAR (INKLUSIVE SOM VÅR MOTENT OCH DOTTERBOLAG, FÖRFARANDE, OFFICERADE, DIREKTÖRER, MEDLEMSSTÄLLDA OCH MEDARBETARE) SOM ÄR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (ELLER NÅGON DEL AV DEN TJÄNSTER OCH NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN), OM SÅDAN ANSVAR SKALL VARA UNDER KONTRAKTSTRYCK, SKADLIGT (INKLUSIVE NÄRHÅLLIGHET) ELLER ANNAN, SKALL BEGRÄNSAS TILL:
(VAR VÅR ANSVAR RELATERAR TILL BETAL ELLER STOPP) BETALNINGEN AV DET BET ELLER ÅTGÄRD SOM PLACERAS AV DIG FÖR VILKÅR VÅR ANSVAR HAR HÖGT.
(VAR VÅR ANSVAR RELATERAR TILL MISPPLICERING AV FONDER) Mängden pengar i din redovisning som har blivit utplånad av oss; OCH
(FÖR ANSÖKAN AV ANDRA VIP STAKE ANSVAR) ONE THOUSAND EURO (1,000 EURO).
VI (INKLUSIVE VÅR MODERBOLAG OCH DOTTERFÖRSÄLJNINGAR, ANSVARAR, ANSVARAR, DIREKTÖRER, MEDLEMSSTÄDER OCH MEDARBETARE) ÄR INTE ANSVARIG FÖR DIG, OM SÅDAN SÄRSKILDA SKYLDIGHETER SKALL VARA I KONTRAKTET, TORT (INKLUSIVE NÄGENHET) ELLER ANNAN, FÖR ANSVAR:
Förlust av data;
Förlust av vinst
Inkomstförlust
Förlust av affärsmöjlighet;
TAP AV ELLER SKADOR TILL GOODWILL ELLER REPUTATION;
AVBROTT I VERKSAMHETEN; ELLER
INGEN INDIREKT, SÄRSKILT ELLER FÖLJDSTÖD ELLER SKADA, OAV VID SÄRSKILD TILLSÄTTNING ELLER SKADA HAR ANSVÄNDAS FÖR USA SOM MÖJLIGHET, FRÅN ANVÄNDARVILLKOR ELLER ANVÄNDNING TILL DIG AV TJÄNSTERNA.
Ingenting i användarvillkoren fungerar för att utesluta något ansvar som vi kan ha för:
bedrägeri (inklusive bedräglig förvrängning) eller
dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet.

Brott mot användningsvillkoren
Du kommer helt och hållet att ersätta, försvara och hålla oss och våra tjänstemän, ledare, anställda, agenter, entreprenörer och leverantörer oförskräckliga från och mot alla förluster, kostnader, kostnader, fordringar, krav, skulder och skadestånd (inklusive juridiska avgifter) , som kan uppstå, oavsett om det är rimligt förutsebart, till följd av eller i samband med:
Tillträde till och användning av Tjänsterna av dig eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord och / eller
eventuella brott mot dig av någon av villkoren och bestämmelserna i användarvillkoren.
Om du bryter mot användarvillkoren kan vi, innan du upphäver eller upphör med ditt konto, meddela dig (med dina kontaktuppgifter) att du bryter mot, vilket kräver att du upphäver relevant handling eller underlåtenhet att agera, och / eller kräver att du sätter rätt handling eller fel på din sida och varnar dig om vår avsedda åtgärd om du inte gör det, förutsatt att en sådan anmälan inte är en förutsättning för upphävande eller uppsägning av ditt konto.
Vi har rätt att inaktivera användaridentifieringskod eller lösenord, oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vi enligt vår rimliga åsikt har följt några av bestämmelserna i användarvillkoren.
Förutom eventuella andra åtgärder som finns tillgängliga, kan du, om du bryter mot användarvillkoren, ha rätt att återfå från ditt konto eventuellt positivt saldo som existerar i den omfattning som är rimligt anspråk på dig enligt punkt 21.1.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urval och arrangemang av dessa, programkompileringar, underliggande källkod, programvara och allt annat material som ingår som utgör någon del av Tjänsterna omfattas av upphovsrätt och andra äganderättigheter som ägs antingen av oss eller används under licens från tredje parts rättighetsägare. I den utsträckning som material som ingår i Tjänsterna kan hämtas eller skrivas ut, kan sådant material endast hämtas till en enda enhet (och hårddiskportioner kan skrivas ut) endast för din egen personliga och icke-kommersiella användning.
Under inga omständigheter ska användningen av Tjänsterna ge dig något intresse av immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätt, know-how eller varumärken) som ägs av oss eller av någon tredje part, annat än en personlig, icke-exklusiv, icke-underlicensierad licens att använda sådana immateriella rättigheter i samband med din personliga, icke-kommersiella användning av Tjänsterna enligt användarvillkoren.
Det är inte tillåtet att använda eller reproducera några varumärken eller logotyper som visas på webbplatsen, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i enlighet med användarvillkoren.
Du får inte heller tillåta någon annan att kopiera, lagra, publicera, hyra, licensera, sälja, distribuera, ändra, lägga till, ta bort, ta bort eller manipulera webbplatsen eller någon del av den på något sätt eller direkt eller indirekt störa eller störa (eller försöka störa eller störa) med eller ändra Webbplatsen, annat än under visning eller användning av Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.
Alla immateriella rättigheter i namnet VIP Stakes, logotyperna, mönster, varumärken och andra särskiljande varumärkesegenskaper hos VIP Stakes och innehåll som tillhandahålls av VIP Stakes eller någon tredje part för att inkluderas på Webbplatsen i VIP Stakes eller den tillämpliga tredje part. Du godkänner inte att visa eller använda sådana logotyper, mönster, varumärken och andra särskiljande varumärkesfunktioner på något sätt utan vårt tidigare skriftliga samtycke.

Virus, hackning och andra brott
Du borde inte:
korrumpera webbplatsen;
försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, de servrar på vilka webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen
översvämma webbplatsen med information, flera inlägg eller "spam";
medvetet eller oaktsamt använda några funktioner som kan påverka webbplatsens funktion på något sätt, till exempel (men inte begränsat till) att släppa eller propogera virus, maskar, trojaner, logiska bomber eller liknande material som är skadliga eller skadliga.
störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra någon information i någon form som ingår på webbplatsen;
attackera webbplatsen via en attack av denial-of-service eller en distribuerad denial-of-service-attack. Vi kommer att rapportera eventuella misstänkta brott mot de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet med dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.
Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av webbplatsen eller till din nedladdning av material som publiceras på en sådan webbplats eller på en webbplats som är länkad till webbplatsen.

DIN PERSONLIGA INFORMATION
All information om ditt konto som innehas av oss är säkert lagrad och förblir konfidentiell, utom när det annars anges i användarvillkoren (inklusive, för att undvika tvivel, sekretesspolicyen).
Vi är skyldiga att enligt lag följa dataskyddskraven på det sätt som vi använder personlig information som samlats in från dig i din användning av Tjänsterna. Vi tar allvarligt våra skyldigheter i förhållande till hur vi använder din personliga information.
När du använder Tjänsterna är det nödvändigt för oss att samla in viss information om dig, inklusive ditt namn och födelsedatum, dina kontaktuppgifter och kan också innehålla information om dina marknadsföringspreferenser (som alla ska kallas "din personliga Information").
Genom att ge oss din personliga information, samtycker du till vår behandling av din personliga information, inklusive något av detsamma som är särskilt känsligt:
för de syften som anges i användarvillkoren (inklusive sekretesspolicyen) och
för andra ändamål där vi behöver behandla din personliga information i syfte att driva Tjänsterna, bland annat genom att dela den med våra tjänsteleverantörer och agenter för dessa ändamål, till exempel till våra leverantörer av posttjänster, marknadsföringstjänster och kundtjänster. Vi kan också avslöja din personliga information för att följa en lagstadgad eller lagstadgad skyldighet.
Vi kommer att behålla kopior av all kommunikation som du skickar till oss (inklusive kopior av alla e-postmeddelanden) för att upprätthålla noggranna register över den information vi har fått från dig.

ANVÄNDNING AV "COOKIES" PÅ WEBBPLATSEN
Webbplatsen använder "cookies" för att spåra din användning av internet och för att hjälpa webbplatsens funktionalitet. En cookie är en liten textfil som laddas ner till din dator när du kommer åt webbplatsen och det låter oss känna igen när du kommer tillbaka till webbplatsen. Vi använder cookies för driften av webbplatsen, inklusive (till exempel) för att du ska kunna vara inloggad som du bläddrar mellan och använda ditt konto för att satsa på eller spela spel på olika delar av webbplatsen. Vi använder även cookies för egna analysändamål så att vi kan identifiera var kunder har stött på tekniska problem på webbplatsen och därmed hjälpa oss att förbättra våra kunders erfarenhet.
Om du motsätter dig cookies eller vill radera cookies som redan finns lagrade på din dator rekommenderar vi att du följer anvisningarna för att radera befintliga cookies och inaktivera framtida cookies i din filhanteringsprogramvara. Ytterligare information om att radera eller kontrollera cookies finns i vår integritetspolicy eller på www.aboutcookies.org. Observera att genom att ta bort våra cookies eller inaktivera framtida cookies kan du inte få åtkomst till vissa områden eller funktioner på webbplatsen.

KLAGOR OCH MEDDELAR
Inget krav eller tvist med avseende på:
Antagandet eller avgörandet av en insats som du har gjort med Tjänsterna anses vara mer än 30 dagar efter datumet för den ursprungliga transaktionen. och
ett spel som du spelat med Tjänsterna anses vara mer än 12 (tolv) veckor efter det datum då den aktuella transaktionen eller spelet spelades.
Skulle du vilja göra ett klagomål angående Tjänsterna, bör du snarast möjligt kontakta Kundservice om Ditt klagomål, som eskaleras vid behov inom vårt kundtjänstlag tills beslutet fattas.
Om det råder en tvist som uppstår i Användarvillkoren, som inte kan lösas genom att Kundtjänst har eskalerats i enlighet med punkt 26.2, kan du begära att saken behandlas av en chef eller handledare. Vi kommer att sträva efter att lösa ärendet till din tillfredsställelse antingen omedelbart eller genom att kontakta dig senare.
Du bekräftar att vår slumptalsgenerator bestämmer resultatet av spelen som spelas genom Tjänsterna och du accepterar resultaten av alla sådana spel. Du är vidare överens om att det i det osannolika fallet med en oenighet mellan resultatet som visas på din skärm och spelarservern som används av VIP Stakes, kommer resultatet som visas på spel-servern att råda ut och du bekräftar och godkänner att våra poster kommer att vara slutgiltig myndighet för att bestämma villkoren för din deltagande i den relevanta onlinespelaktiviteten och resultaten av detta deltagande.
När vi önskar kontakta dig kan vi göra det med hjälp av någon av dina kontaktuppgifter. Meddelanden anses vara korrekt betjänade och mottagna av dig omedelbart efter det att ett e-postmeddelande skickats eller efter att vi har meddelat dig direkt via telefon (inklusive var vi lämnar dig en röstbrevlåda) eller tre (3) dagar efter datumet för inlägget av något brev. För att bevisa tjänsten av ett tillkännagivande kommer det att vara tillräckligt att bevisa, om det rör sig om ett brev, att en sådan skrivelse var korrekt adresserad, stämplad och placerad i posten; och i fallet med ett e-postmeddelande skickades sådant e-postmeddelande till den angivna e-postadressen (om någon) i dina kontaktuppgifter vid den tidpunkt då något sådant e-postmeddelande skickades.

Överföring av rättigheter och skyldigheter
Vi förbehåller oss rätten att överföra, tilldela, underlicensiera eller lova användningsvillkoren (ett "uppdrag") helt eller delvis till någon person utan föregående meddelande, förutsatt att en sådan uppgift kommer att vara på samma villkor eller villkor Det är inte mindre fördelaktigt för dig.
Du får inte överlåta, underlicensiera eller på något annat sätt överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren.

HÄNDELSER UTAN VÅR KONTROLL
Vi kommer inte att vara ansvariga för något misslyckande med att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt användarvillkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive (utan begränsning) eventuella fel på telenät, strömavbrott , misslyckanden i tredje parts dator (eller annan) utrustning, brand, blixtnedslag, explosion, översvämning, svårt väder, industriella tvister eller lock-outs, terroristaktivitet och regeringshandlingar eller andra behöriga myndigheter (en "Force Majeure Event").
Vårt uppträdande anses vara avstängt för den period som Force Majeure Event fortsätter, och vi kommer att förlänga tiden för prestanda under den perioden. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att sluta Force Majeure Event eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter kan utföras trots Force Majeure Event.

DISPENSKLAUSUL
Om vi ​​misslyckas med att kräva att dina skyldigheter uppfylls strikt eller om vi misslyckas med att utöva några av de rättigheter eller rättsmedel som vi har rätt till, ska detta inte utgöra ett upphävande av sådana rättigheter eller rättsmedel och inte avhjälpa dig från att följa sådana skyldigheter.
Ett upphävande från oss av någon standard ska inte utgöra ett upphävande av eventuell efterföljande försummelse.
Inget avstående från oss av några av bestämmelserna i användarvillkoren ska vara effektivt om det inte uttryckligen anges att det är ett undantag och meddelas dig skriftligen i enlighet med punkt 26 (Klagomål och anmälningar) ovan.

AVSKILJBARHET
Om någon av användarvillkoren bestäms av någon behörig myndighet för att vara ogiltig, olaglig eller otillräcklig i någon utsträckning, kommer denna villkor, villkor eller bestämmelse i så mån att avskiljas från de återstående villkoren, villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som tillåts enligt lag.
I sådana fall ska den del som anses ogiltig eller oförklarlig ändras på ett sätt som överensstämmer med gällande lag för att så nära som möjligt reflektera VIP Stakes ursprungliga avsikt.

HELA AVTALET
Användarvillkoren och alla handlingar som uttryckligen avses i dem representerar hela avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella avtal, förståelser eller avtal mellan dig och oss, antingen muntligt eller skriftligt.
Vi bekräftar vardera att ingen av oss har åberopat någon representation, åtagande eller löfte som ges av den andra eller underförstått från något sagt eller skrivet i förhandlingar mellan oss, utom som uttryckligen anges i Användarvillkoren.
Ingendera parten ska ha något botemedel mot något felaktigt uttalande från den andra, antingen muntligt eller skriftligt, före avtalets datum (om inte ett sådant felaktigt uttalande gjordes bedrägligt) och den andra partens enda rättsmedel ska vara ett brott mot kontrakt enligt villkoren för användning.

LAG OCH JURISDIKTION
Dessa användarvillkor ska (med förbehåll för punkt 24.2) regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Curacao, Nederländska Antillerna.
Domstolarna i Curacao, Nederländska Antillerna ska ha icke-exklusiv behörighet över tvister som uppstår genom användarvillkoren.

ANSVARIGT GAMING / GAMBLING
För de kunder som vill begränsa sitt spel, tillhandahåller vi en frivillig självuteslutningspolicy som gör det möjligt för dig att stänga ditt konto eller begränsa din förmåga att placera spel eller spel på webbplatsen under minst sex månader. Du kan be att begränsningen varar i en period på upp till fem år. När ditt konto har blivit självuteslutet Du kan under inga omständigheter återaktivera kontot till utgången av den period som valts under denna punkt. Vid utgången av självuteslutningsperioden har du rätt att påbörja användningen av Tjänsterna igen genom att kontakta Kundtjänst eller genom att öppna ett nytt konto.
Om du behöver information om denna anläggning kan du prata med kundtjänst via fliken Hjälp eller se vårt avsnitt Responsible Gaming.
Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att säkerställa överensstämmelse med självuteslutande. Men självuteslutande kräver gemensamt engagemang från både dig och VIP Stakes. Under självuteslutningsperioden får du inte försöka att öppna nya konton och du accepterar att vi inte har något ansvar eller ansvar om du fortsätter spela och / eller försöker använda webbplatsen och vi inte känner igen eller bestämmer att du har begärt självuteslutning under omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll inklusive, men inte begränsat till, att du öppnar ett nytt konto, spelar i en LBO eller via telefon istället för via internet eller använder ett annat namn eller adress.
VIP Stakes har åtagit sig att stödja Responsible Gambling-initiativ.

LÄNKAR
Där vi tillhandahåller hyperlänkar till andra webbplatser gör vi det endast för informationsändamål. Du använder sådana länkar på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller för informationen på dem. Du får inte länka till den här sidan, eller ramma den utan vårt uttryckliga tillstånd.

KONTAKTA OSS
VIP Stakes kan kontaktas på de adresser som anges i punkt 2.1 ovan; via e-post på adressen på sidan "Kontakta oss".

DATABESKYTTNING OCH PRIVATPOLITIK
Du bekräftar och godkänner härmed att det är nödvändigt för oss att samla in och på annat sätt använda dina personuppgifter för att du ska kunna få tillgång till och använda webbplatser och för att du ska kunna delta i spel eller spel.

Vi bekräftar härvid att vi är bundna av dataskyddslagen genom att samla in dina personuppgifter enligt ovanstående bestämmelse. Vi skyddar din personliga information och respekterar din integritet i enlighet med bästa affärspraxis och tillämpliga lagar.

Vi använder dina personuppgifter så att du kan delta i spel och spel och att utföra aktiviteter som är relevanta för ditt deltagande i spel eller spel. Vi kan också använda dina personuppgifter för att informera dig om förändringar, nya tjänster och kampanjer som vi tycker kan vara intressanta. Om du inte vill få sådan direktmarknadsinformation kan du välja bort sådan tjänst (logga in på ditt VIP Stakes konto / redigera profil för att välja bort). Om du vill logga in igen och få något slags marknadsföringsmaterial, kontakta kundsupport.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida inte sådan information är nödvändig för behandlingen av dina önskemål i samband med ditt deltagande i spel eller spel. eller om det inte krävs enligt lag eller om vi inte måste göra det för att på ett ansvarsfullt sätt uppfylla de skyldigheter som gäller för bedrägeri och penningtvätt som vi är föremål för. Eftersom VIP Stakes affärspartners eller leverantörer eller tjänsteleverantörer kan vara ansvariga för vissa delar av webbplatsens övergripande funktion eller funktion och produktutbud, kan personuppgifter lämnas till dem. Medarbetare i VIP Stakes, i specifikt kundsupport, betalningsgruppen och andra anställda ska också ha tillgång till dina personuppgifter i syfte att utföra sina uppgifter och hjälpa dig och Tjänsten. För att kunna erbjuda dig en effektiv service kan vi och / eller våra tjänsteleverantörer överföra dina personuppgifter från ett land till ett annat över hela världen. Om vi ​​överför data utanför / inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följer vi de överföringsprotokoll som krävs enligt EU-lagstiftningen. Du samtycker härmed till sådana upplysningar och till sådana överföringar av data som anges i denna paragraf.

Vi ska behålla all information som tillhandahålls som personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till personuppgifter från oss om dig. Inga uppgifter ska förstöras om det inte krävs enligt lag, eller om inte den information som innehas inte längre behöver behållas för syftet med förhållandet.

Vid bearbetning av ditt spelkonto och tillhörande transaktioner kan vi använda kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsbyråer, myndigheter för bekämpning av penningtvätt. Dessa organ kan lagra dina uppgifter. Du samtycker härmed till sådana upplysningar och att tredje part håller sådana register.

För att göra ditt besök till webbplatserna mer användarvänliga, för att hålla koll på besök på webbplatserna och för att förbättra tjänsten samlar vi in ​​en liten del information som skickas från din webbläsare, kallad en cookie. Du kan, om du vill, stänga av samlingen av cookies (se instruktionerna i din webbläsare om hur du gör det). Du måste dock notera att stängning av cookies kan begränsa användningen av webbplatserna. För mer information, se vårt Cookie Policy Document.

Vi kan kontakta dig regelbundet via e-post, telefon eller annan form av mobilbaserad kommunikation med erbjudanden och kampanjer från andra VIP-insatser som drivs av och under licenser från VIP Stakes. Du godkänner härmed en sådan kontakt.

Samtal kan registreras och användas för träningsändamål. Vi kan avslöja innehållet efter mottagande av en order av någon myndighet eller myndighet att göra det, eller enligt någon bestämmelse i gällande lag. Samtal och elektronisk kommunikation lagras i ett år och tas sedan bort från systemet.

Spela nuhttps://vipstakes.com

Casino Bonusar

Total: 111
225 Free Spins Ingen insättning vid VIP Stakes 50X Insatskrav £ 765000 Max kontantautomatisk bonus: € 790 Casino turnerings freeroll på Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 330 free chip casino vid VIP Stakes 35x Insatskrav € 861000 Maximal utbetalning Tilläggs Casino Bonus: 115 Free Spins just nu på Devil & s Delight ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 66 Online Casino Turnering vid VIP Stakes 40x Spela via Casino $ 357000 Maximal ÅterkallExtra Bonus: $ 4165 Ingen insättningsbonus på Jade Idol Amaya Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

425% Casino Välkomstbonus på VIP Stakes 35X Spela via Casino € 29000 Maximal Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: $ 160 Casino Chip på Super Heroes ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 755 Casino turneringar freeroll på VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maximal utbetalningExtra Bonus: 15 gratis spinnar ingen insättning på Fisticuffs Netent Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 1515 Ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 66x InsatskravEURO 330000 Maximal Extrawalexclusive bonus: 860% Matchbonus på Groovy Sixties ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 50 gratis casino chip vid VIP Stakes 45X Insatskrav $ 423000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 395% Insättningskampanj på Prosperity Palace ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

315% Insättningskampanj på VIP Stakes 33X Spela via Casino € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Ingen insättningsbonus på Transylvanian Beauty Bf Games Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 22 Mobile Freeroll-turneringsturnering på VIP Stakes 55X Spela via Casino $ 928000 Maximal ÅterbetalningSpeciell Bonus: 680% Match på ett kasino på Blast Boom Bang ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 295 Online Casino Turnering vid VIP Stakes 40x WagerEUR 859000 Max Återbetalning Tilläggsbonus: $ 600 Gratis casinochip på Silent Samurai ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 2975 Ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 65X Spela via € 905000 Max UtbetalningSpecial Bonus: € 585 Mobile Freeroll Slots turnering på Boost Racers ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

265 Gratis Spins på VIP Stakes 55X Wager $ 219000 Maximal Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: EURO 620 GRATIS Casino Chip på Fortune Fish Casino Technology Slot Machine ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 480 Gratis Casino Chip på VIP Stakes 50x WageringEURO 923000 Maximal Extragalxtra bonus: $ 2960 Ingen insättningsbonuskod på Double Dragon ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 3135 Ingen insättningsbonus Casino hos VIP Stakes 50x satsning £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Ingen insättning på Skulls of Legend ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 777 Mobile Freeroll Slots turnering vid VIP Stakes 30x satsning $ 544000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 205 Free Spins just nu på soffamästare ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 695 Mobile Freeroll-turneringsturnering vid VIP Stakes 77x Spela igenomEUR 727000 Max kontant utestående bonus: 120-provspel på rädsla Zombies Fugaso Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 90 Gratis Casino Biljett på VIP Stakes 60X Insatskrav $ 235000 Max Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: € 685 Gratis Casino Turnering på Tärning Tronic ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 425 GRATIS Casino Chip på VIP Stakes 33x Spela via CasinoEUR 183000 Maximal ÅterbetalningExtra Casino Bonus: € 875 Mobile Freeroll Slots turnering på Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

155 Gratis spinnar ingen insättning vid VIP Stakes 77x Insatskrav $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 gratis casino chip på Kings of Cash ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 225 Casino Chip på VIP Stakes 35x satsning € 872000 Max kontant outexclusive bonus: $ 725 Online Casino turnering på Bonus Bears ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 575 inget insättningsbonus casino på VIP Stakes 33x Spela via Casino € 728000 Max Extragalxtra bonus: 300 Free Spins Inget insättningscasino på Construction Cash Multislot Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

205 Free Spins Inget insättningscasino vid VIP Stakes 44x Spela via Casino $ 408000 Maximal ÅterbetalningExtra Bonus: € 230 Inget insättningsbonus casino på Diamond Dice ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 100 Free Chip Casino på VIP Stakes 30x Spela igenomEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 gratis casino chip på King Bam Bam ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 100 Free Chip Casino på VIP Stakes 77X Wager $ 785000 Max ÅterkallExklusive Bonus: 910% Första insättningsbonus på Soccer Championship ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

44 Free Spins Ingen insättning vid VIP-insatser 35x Insatser € 89000 Max kontant ut extra bonus Casino: $ 335 Daglig freeroll-turneringsturnering på Jolly Roger & s ... ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 290 GRATIS Chip på VIP Stakes 50x Insats € 401000 Max Återbetalning Tilläggsbonus: € 2935 Ingen insättningsbonus på Spina Colada Yggdrasil Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

65% Casino Välkomstbonus vid VIP Stakes 55x Spela via CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Casino Bonus: 290 Free Spins Ingen insättning på Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 666 Casino turneringar freeroll på VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Max kontant ut tilläggs Casino Bonus: $ 1111 Casino turneringar freeroll på Fort of Fortune: Ho ...... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 645 Online Casino Turnering vid VIP Stakes 60X Spela igenomEur 952000 Max kontant ut ytterligare bonus: € 444 Gratis Casino turnering på Odysseus Playson Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 400 GRATIS Chip på VIP Stakes 55X Insatskrav £ 953000 Max utbetalningsbonus: € 440 Ingen insättningsbonuskod på Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

595% Match bonuscasino vid VIP Stakes 45x Spela igenomEURO 16000 Max kontant utExclusive Casino Bonus: £ 4575 INGEN DEPONERING BONUS CASINO på 777 Diamonds ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 255 Gratis Pengar på VIP Stakes 40X Spela via € 314000 Max Utbetalningspecial bonus: 260 Free Spins på Green Light Rtg Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

210 gratis spinnar inget insättningscasino vid VIP Stakes 55X Spela via CasinoEURO 15000 Max Extrawalexclusive bonus: $ 610 Casino Turnering på Richards River ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

95 Free Spins Casino på VIP Stakes 66x Spela via € 638000 Max Extragalspecial bonus: $ 2330 Ingen insättning på Treasure Tomb ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 265 Inget insättningsbonus kasino vid VIP Stakes 50X InsatskravEur 186000 Maximal Extrasekvivalent bonus: Eur 650 Free Chip Casino på Fruitz ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

520% Match Bonus Casino på VIP Stakes 35X Spela via Casino $ 799000 Max Återbetalning Tilläggsbonus: $ 190 Casino Turnering på Penguin Style ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

165% Ingen Regler Bonus! vid VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max kontant outexclusive bonus: 960% Bästa registreringsbonus casino på Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

230 gratis spinner ingen insättning vid VIP Stakes 77x Wagering $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 gratis spins på Whospunit? ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 480 Free Chip Casino på VIP Stakes 30x Spela via CasinoEur 282000 Max Cash OutExtra Casino Bonus: Eur 415 Online Casino Turnering på Nirvana Yggdrasil Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 700 Turnering vid VIP Stakes 55x Spela via € 899000 Max CashOutAdditional Bonus: 240 Loyalty Free Spins! på man av stål ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 2615 Ingen insättningsbonus Casino hos VIP Stakes 30x WageringEUR 266000 Max kontantutbetalningsbonus: $ 3165 INGEN DEPOSITION CASINO BONUS på Aladdins Legacy ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 444 Online Casino Turnering vid VIP Stakes 77x Insatser € 598000 Max kontant utExclusive Bonus: 660% Insättningsbonus på tre önskningar Betsoft Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 4465 Ingen insättningsbonuskod vid VIP Stakes 44X Wager € 148000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 830% Match bonus casino på Bonus Frenzy Simbat ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 575 Daglig freerollslotturnering vid VIP-insatser 33x Wager € 410000 Max kontantutbetalningsbonus: £ 370 gratis chip på Empire Fortune ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 4985 INGEN AVSÄTTNING vid VIP Stakes 50x Satsning $ 271000 Max Utbetalningspecial bonus: $ 1325 Inget insättningsbonus Casino på Barnstormer Bucks ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

£ 1070 Ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 44x satsning € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 GRATIS Chip Casino på Lost Secret of Atlantis ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 65 Gratis kontant vid VIP Stakes 45X Spela via Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 Turnering på Monster Carlo ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

85% Match bonus casino på VIP Stakes 65X Spela via CasinoEURO 185000 Max CashOutextra bonus: € 170 Ingen insättning casino bonus på Jekyll och Hyde Playtech Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 3390 Ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 77x Spela via € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Match bonus casino på Mandarin Fortune ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

230% Första insättningsbonus vid VIP Stakes 30X WagerEUR 200000 Max kontantutbetalningsbonus: EUR 4835 ingen insättningsbonusbonus på Sweet Harvest ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 505 Online Casino turnering vid VIP Stakes 77x satsning $ 634000 Maximal utbetalningSpecial Bonus: $ 350 GRATIS Chip på Mystery Night ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 120 Online Casino Turnering vid VIP Stakes 55x Wager $ 474000 Max kontant outextra Casino Bonus: 135 Free Spins just nu på Sugar Rush Winter ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

110 GRATIS Spins på VIP Stakes 30x satsning £ 967000 Max CashOutExtra Bonus: 195 Loyalty Free Spins! på Skandinavisk Babes Playn Go Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

275% Match Bonus Casino vid VIP Stakes 33x satsning € 436000 Max CashOutexclusive bonus: 55% Insättningsbonus på trick eller fest Leander Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 3855 Ingen insättningsbonuskod vid VIP Stakes 40X InsatskravEUR 685000 Max kontant utExclusive Casino Bonus: 705% Första insättningsbonus på skamkamrat ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 345 ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 33x satsning £ 501000 Max CashOutextra bonus: € 885 Online Casino turnering på skattekörning ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

590% Bästa anmälningsbonus Casino vid VIP Stakes 40x Spela via £ 450000 Maximal utbetalningstillägg Bonus: 960% Casino matchbonus på Odyssee ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 3400 Ingen insättningsbonus Casino vid VIP Stakes 65x satsning € 401000 Max kontant utSpecial Bonus: 255 gratis spins på Gangster Gamblers ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 1015 Ingen insättning kasino bonus vid VIP Stakes 44X satsning $ 83000 Max ÅterkallExclusive Bonus: $ 350 casino chip på King Arthur ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 405 Casino Chip på VIP Stakes 77x Spela igenom € 565000 Maximal ÅterkallExklusive Bonus: $ 780 Online Casino Turnering på Burlesque Hd World Match Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 1495 ingen insättningsbonus vid VIP Stakes 66x WageringEur 906000 Maximal ÅterkallExclusive Casino Bonus: $ 1135 Inget insättningsbonus casino på Cashosaurus ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Sida 1 av 21 2

Otillförlitliga bonusar

Total: 0

Tyvärr, ingen casino bonus hittades