Slots Plus skärmdump
Spara RSS

slots Plus

Genom att använda SlotsPlus.eu-programvaran, och förutsatt att du (användaren) är 18 år eller mer, anses du ha uppenbarat ditt samtycke att ingå följande avtal med SlotsPlus.eu och att acceptera dess villkor, som har godkänts av SlotsPlus.eu. Läs igenom avtalet noggrant och rådfråga juridisk rådgivare i din jurisdiktion om du är osäker på dina rättigheter och skyldigheter. var noga med att behålla en kopia för dina poster.

Syftet med avtalet
Syftet med detta avtal är att reglera det rättsliga förhållandet mellan SlotsPlus.eu och användaren när användaren har tagit emot programvaran SlotsPlus.eu från www.slotsplus.eu. SlotsPlus.eu ger användaren en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar underlicens för att använda programvaran för att spela i kasinot.

Förklaringar av användaren
Användaren deklarerar och garanterar att:

All Användarens detaljer i Registreringsformuläret som skickas till SlotsPlus.eu är sanna och korrekta.
Användaren kommer att använda programvaran för att spela på Internet för egen privat användning och inte för någon företagsanvändning eller använd av andra.
Läs merFörklaringar från SlotsPlus.eu
SlotsPlus.eu förklarar och garanterar att:

SlotsPlus.eu: s drift av virtuellt kasinospel är endast riktat mot användare som enligt lagen i deras hem jurisdiktion inte är förbjudna att spela på Internet via programvaran. SlotsPlus.eu har ingen avsikt att göra det möjligt för en användare att tillämpa programvaran för spel på Internet i strid med någon lag i användarens hem jurisdiktion.

Användning av mjukvaran för spel på Internet säkerställer användarens ultimata slumpmässiga och rättvisa odds ("Atlantic City, Las Vegas Rules" eller bättre).
SlotsPlus.eu har gjort alla rimliga ansträngningar för att se till att alla lösenord och användarnamn som anställts av användaren är helt säkra mot tredje parts åtkomst när de överförs på Internet med den senaste privata / offentliga nyckelkrypteringen.
Regler och instruktioner
Användarens tillämpning av programvaran ska göras uteslutande i enlighet med och regleras av SlotsPlus.eu: s regler och instruktioner som beskrivs i programvaran och / eller på SlotsPlus.eu: s internetwebbplats från tid till annan, inklusive, utan begränsning , med avseende på spelmetoderna, spelregler, betalningsförfaranden och vinstutbetalningar.

Telekommunikationstjänstleverantör
SlotsPlus.eu ska inte på något sätt ansvara för handlingar eller försummelser som gjorts av användarens Internetleverantör ("ISP") med vilken användaren har åtagit sig att få tillgång till SlotsPlus.eu (c) och SlotsPlus.eu ska inte vara part i någon tvist mellan användaren och Internetleverantören, inte heller någon sådan tvist påverkar användarens skyldigheter enligt detta avtal.

Upphovsrätt / varumärken
Användaren förbinder sig att respektera alla tillämpliga upphovsrätt och / eller varumärken relaterade till SlotsPlus.eu (c) drift och programvaran, och att utöva all nödvändig försiktighet vid användningen av krypteringsnyckeln och andra säkerhetsåtgärder.

Användarmissbruk
Om SlotsPlus.eu anser att en användare missbrukar eller försöker att missbruka en bonus eller annan marknadsföring eller sannolikt kommer att dra nytta av missbruk eller bristande tro på en spelpolicy som antagits av SlotsPlus.eu, kan SlotsPlus.eu i sitt absoluta utrymme för skönsmässig bedömning, förneka, hävda eller återkalla en Användare någon bonus eller annan kampanj, eller upphäva någon policy för den Användaren, antingen tillfälligt eller permanent.

Duplikatkonton
Ditt konto måste vara registrerat i ditt juridiska namn endast ett konto är tillåtet per användare och alla andra konton som öppnas med samma personuppgifter kommer att betraktas som "duplikatkonton". Duplikatkonton kommer att stängas av oss omedelbart och alla transaktioner som görs till duplikatkontot kommer att återbetalas. Däremot förloras eventuella vinster eller bonusar som du har förvärvat eller pågått under det att duplikatkontot var aktivt.

Konton som skapats under olika namn men från samma hushåll, dator eller med samma information, sådant telefonnummer eller e-postadress kommer också att betraktas som "Duplikatkonton". Eventuella restriktioner kan emellertid avlägsnas när vi har fått bekräftelse. Det finns mer än en unik person i hushållet, vilket ger varje person (kontoinnehavare) kopior av Bild-ID och en Utility Bill.

Uppsägning
Användaren kan säga upp detta avtal genom att anmäla SlotsPlus.eu skriftligen när som helst, förutsatt att användaren inte har några pengar till SlotsPlus.eu av någon anledning.

SlotsPlus.eu förbehåller sig rätten att säga upp användarens medlemskap, när som helst och av någon anledning, efter eget gottfinnande, och i synnerhet vid eventuella aktiviteter som kan skada SlotsPlus.eu och / eller dess medlemmar inklusive, men inte begränsat till, bedrägerier, missbruk av bonusar och andra kampanjer, oseriösa och oskäliga fordringar och missbruk av kasinots programvara.

Vid uppsägning av användaren eller SlotsPlus.eu enligt ovan, ska SlotsPlus.eu återbetala användaren eventuella medel som kan vara i användarens konto utöver vilket belopp som kan bero på SlotsPlus.eu (om det finns några). Under alla omständigheter ska återbetalningen inte överstiga den ursprungliga insättningen som gjorts av användaren.

Uppsägning av användaren eller SlotsPlus.eu enligt ovan ska inte påverka återhämtning av någon part av något belopp som den andra parten enligt lag har skyldighet enligt denna överenskommelse.

Tillämplig lag / behörighet
Detta avtal, tolkningen och genomförandet av detta och förhållandet mellan parterna ska regleras av och tolkas i enlighet med Storbritannien.
Eventuella krav eller tvist som uppkommer antingen direkt eller indirekt utanför detta avtal, ska väckas inför den behöriga domstolen i Panama-landet vilken domstol som har ensamrätt. Trots vad som anförts ovan, har SlotsPlus.eu rätt att väcka talan mot Användaren inför den behöriga domstolen i Användarens hem jurisdiktion eller på annat håll.

Ändringar
SlotsPlus.eu förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan som den passar. Användare rekommenderas att granska dessa användarvillkor inte mindre än en gång per månad på webbplatsen SlotsPlus.eu för att få reda på vilka ändringar som har gjorts.

DETTA AVTAL AVTRYCKAS AVTAGET OCH UNDERTECKET AV SLOTSPlus.eu OCH AV ANVÄNDARE SOM ANVÄNDS I DEN INNLEDANDE PUNKTEN SOM ÄR UNDER RÅDET "VILKÅR OCH VILLKOR" DEN DATUM SOM PROGRAMVARAN HAR INSTALLERAT AV ANVÄNDAREN.

Spela nuhttp://www.slotsplus.eu

Kasinokupongbonusar

Total: 9,166

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

framgång 100%

Kupongcasino-bonus

framgång 100%

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

framgång 100%

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

framgång 100%

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

framgång 100%

Kupongcasino-bonus

Kupongcasino-bonus

Sida 1 av 6121 2 3 ... 612

Otillförlitliga bonusar

Total: 0

Tyvärr, ingen casino bonus hittades