Casino Secret skärmdump
Spara RSS

Casino Secret

 1. INLEDNING

1.1. Denna webbplats, www.casinosecret.com ("Webbplats") Drivs av Casino Secret Limited ("we","us"Eller"webbplats") Ett bolag registrerat i Malta med företagsregistreringsnummer C86426 och med sitt säte på #2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug, Malta.

1.2. I detta avtal fastställs de villkor som utgör ett bindande avtalsförhållande mellan Casino Secret Ltd och registreringsspelaren, nedan kallad "Användare". Genom att komma åt. registrerar och / eller använder webbplatsen, accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller alla spel med oss ​​via vilken enhet som helst, inklusive nedladdningsbara applikationer på en mobilenhet och ska förbli i kraft så länge det registrerade kontot förblir aktivt.

Läs dessa användarvillkor noga innan du börjar använda någon del av webbplatsen.

1.3. Casino Secret Limited är licensierat och reglerat för att tillhandahålla sina tjänster enligt följande tillstånd från Maltas spelautomat (MGA), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Dessa licenser tillåter oss att tillhandahålla online-spel och speltjänster via webbplatsen ("Tjänsterna"):

Licensnummer - MGA / B2C / 259 / 2014 utfärdad den 1st August 2018

1.4. Någon hänvisning till "du" och "din" hänvisar till dig, användaren av webbplatsen.

1.5. Genom att klicka på "Jag håller med" -knappen på registreringssidan godkänner du att du har läst, förstått och är bunden av dessa användarvillkor. Dessa Villkor består av:

- dessa villkor och villkor
- Den Sekretess & Cookies Policy;
- Vilka villkor och regler som gäller för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som eventuellt kan gälla från tid till annan.
- våra spelregler och spelregler (inklusive, när så är tillämpligt, villkoren för särskilda kampanjer som kan finnas på webbplatsen från tid till annan och som finns på webbsidan som är avsedd för den specifika kampanjen i den relevanta delen av sajten) ( "Spelregler")

1.6. Om du inte håller med dessa Villkor, helt eller delvis eller inte vill vara bunden av dem, ska du omedelbart lämna webbplatsen. Din fortsatta användning av sajten kommer att innebära godtagande av dessa användarvillkor.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR OCH VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst. Vi kommer att se till att eventuella väsentliga ändringar av villkoren kommer att meddelas i förväg med en lämplig metod (till exempel via e-post eller via ett meddelande på hemsidan). Det rekommenderas dock att du regelbundet kontrollerar användarvillkoren för att säkerställa att du överensstämmer med dem och din fortsatta användning av webbplatsen anses vara din acceptans av eventuella ändringar vi kan göra.

 1. tOLKNING

3.1. I dessa användarvillkor, om inte annat följer av sammanhanget:

3.1.1. hänvisningar till dessa användarvillkor inkluderar hänvisningar till dessa användarvillkor så varierade, kompletterade och / eller ersatta på något sätt från tid till annan;

3.1.2. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren och andra regler i sekretesspolicyen gäller dessa allmänna villkor. Om det råder konflikt eller inkonsekvens mellan dessa Villkor och bonusvillkoren gäller bonusreglerna och villkoren för reglerna.

3.1.3. hänvisningar till klausuler eller underavdelningar är hänvisningar till klausuler och underavdelningar av dessa villkor

3.1.4. klausulrubriker är endast referens och påverkar inte tolkningen av dessa användarvillkor.

3.1.5. Hänvisningar till "insatser" inkluderar i förekommande fall en hänvisning till "insatser" och "insatser".

3.1.6. Referenser till servrar eller "våra servrar", där det är tillämpligt, innehåller en hänvisning till Casino Secret Limited-servrar och till tredje parts servrar som används för att förse dig med våra tjänster på eller via webbplatsen.

 1. Öppna och hantera ditt konto

4.1. För att göra en eller flera satsningar på sajten måste du öppna ett konto hos oss ("konto”). Du kan ansöka om ett konto som ska öppnas genom att fylla i ansökningsblanketten på www.casinosecret.com. Det är bara genom att fylla i hela ansökningsblanketten på ovannämnda länk som du anses vara kontoinnehavare och kan spela för riktiga pengar på webbplatsen.

4.2. Genom att ansöka om ett konto, representerar och garanterar vi att:

4.2.1. du är minst arton (18) år gammal eller åldern för rättsligt samtycke för att engagera dig med Tjänsterna enligt lagen i den jurisdiktion där du befinner dig när du använder sajten, beroende på vilket som är högre. Du förstår att användningen av våra tjänster inte är lämplig för minderåriga och att du inte hjälper en minderårig att söka eller använda ett konto.

4.2.2. Du kommer alltid att följa dessa användarvillkor. Spelare är förbjudna att sälja, överföra och skaffa konton till eller från andra spelare.

4.2.3. du kommer inte att missbruka på något sätt eller på något sätt vadslagning eller spel på nätet eller något bonus erbjudande eller annat marknadsföringsprogram som erbjuds av oss

4.2.4. All information som lämnas till oss av dig, antingen vid ansökan om ett konto, senare eller i samband med ditt konto (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, födelsedatum, bostadsort, e-postadress och telefonnummer) är fullständigt , exakt, aktuellt och inte vilseledande och att du kommer att informera oss omedelbart om det finns någon förändring av sådan information,

4.2.5. du har accepterat att få information om bonuserbjudanden och annan information från Casino Secret Limited (enligt definitionen i Clause 4.3). Om du inte vill bli informerad om bonus och andra erbjudanden har du rätt att avbeställa dig genom att följa länken och de steg som skisseras på vår Sekretess & Cookies Policy;

4.2.6. du förstår att det finns risk för att du förlorar pengar genom att spela eller spela spel på webbplatsen och att du är fullt ansvarig för eventuella förluster

4.2.7. du har inte redan ett konto hos oss, om ditt konto har upphört eller stängts av oss i enlighet med villkoren eller är nu självuteslutet

4.2.8. du borde inte ha orimliga förväntningar om vinsterna du kan göra genom att spela på webbplatsen. Du erkänner och förstår att en liten del av kunderna kan drabbas av en spelberoende och behöver ofta professionellt stöd för att hantera och övervinna deras missbruk. Vänligen se vår Ansvarsfullt spelande sida, tillgänglig via en länk längst ned på varje sida på webbplatsen, för att bekanta dig med de ansvarsfulla spelåtgärder som erbjuds av oss och för en lista över lokala organisationer som kan hjälpa dig.

4.2.9. att källan till alla pengar som används av dig på webbplatsen inte är olaglig och att du inte ska använda sajten för olaglig eller bedräglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till penningtvätt enligt lagen i någon jurisdiktion som gäller dig. Du förklarar dessutom att du inte lägger spel på webbplatsen om händelser där du är inblandad i någon kapacitet direkt eller indirekt eller om vilken du har fått någon information via oetiskt eller olagligt sätt alls;

4.2.10. du erkänner och förstår att brott och / eller civilrättsliga förfaranden kan åberopas mot dig och någon annan person i samband med ditt engagemang i någon av ovan nämnda aktiviteter och vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra, efter eget gottfinnande, All information till lämpliga myndigheter för vidare utredning om någon av ovanstående verksamhet misstänks eller på annat sätt är kopplad till ditt konto och utan att du meddelar oss att vi har för avsikt att göra det. Du noterar att vi kommer att rapportera till de berörda myndigheterna om minsta indikation på transaktioner och / eller aktiviteter som indikerar potentiell penningtvätt. Du godkänner härigenom att upphäva alla rättigheter du kan ha, enligt lag eller annat, av vilken natur och i vilken jurisdiktion som helst, i samband med sådan offentliggörande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att hålla några medel som vi misstänker vara i samband med olaglig eller bedräglig verksamhet och vi är inte skyldiga att ge dig en anledning till det.

4.3. Du får inte ansöka om ett konto eller använda någon av våra tjänster om du eller en medlem av ditt hushåll är eller har varit anställd hos Casino Secret Ltd. under de senaste två åren. I denna paragraf 4.3 avses med "tredje man" tredje partientreprenörer som licensgivare, mjukvaruleverantörer, utvecklare eller partners och alla de personer som på något sätt är anslutna till någon medlem av Casino Secret Ltd.

4.4. Du får inte ansöka om eller öppna ett konto om du inte agerar som rektor och agerar på någon annans vägnar eller för någon annans fördel.

4.5 Vi förbehåller oss rätten att stänga ett konto och för att behålla saldot på det Kontot där vi har rimlig misstank om att kontot används eller kontrolleras av en annan person än den person som heter den registrerade kontoinnehavaren och / eller där vi har rimliga misstanke om att kontot används på ett bedrägligt sätt eller på annat sätt i samband med ett eller flera marknadsföringsförbund av Casino Secret Ltd.

4.6. Spara som specifikt anges i 4.7 nedan kan medel som deponeras i ett konto inte överföras till ett annat konto.

4.7. Du får bara hålla ett konto hos oss vid en viss tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten att stänga alla flera Konton som öppnas i samma namn eller på något sätt hänvisar till samma person. Vid Casino Secret Limiteds eget gottfinnande och om vi anser att flera konton har öppnats i ett verkligt fel kan vi komma överens om att kreditera ett konto som du har öppnat hos oss med eventuella resterande belopp på ditt ytterligare konto. Skulle vi ha rimliga skäl att tro att bedrägeri har begåtts eller försökt, förbehåller vi oss rätten att avbryta eventuella relaterade transaktioner, eventuella bonusar eller andra erbjudanden utan att det påverkar andra åtgärder. I dessa Användarvillkor anses en hänvisning till "bedrägeri" innehålla "bonusmissbruk". Bonusmissbruk inkluderar, men är inte begränsat till, öppnande av mer än ett konto för att kräva ytterligare bonus eller förmån. Endast ett konto kan öppnas per IP-adress och / eller datornhet.

4.8. Du får inte tillåta någon tredje part att använda ditt konto och du är fullt ansvarig för eventuella förluster som uppkommit av en tredje part på ditt konto. Du ska genast informera oss om du misstänker att en tredje part har fått tillgång till ditt konto, och du ska hjälpa oss fullt ut i våra undersökningar av frågan.

4.9. Du förstår att medel som deponeras i ditt konto inte tjänar något intresse och du får inte överväga Casino Secret Limited som någon form av finansiell eller bankinstitut.

4.10. Du förstår och accepterar att Casino Secret Limited strängt förbjuder användning av robotar, automatiska, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att göra automatiska beslut i något spel eller i fråga om vad som helst på webbplatsen, oavsett om sådan användning är försökt eller påverkad av dig eller av någon tredje part. Skulle vi ha rimlig misstanke om att sådan sådan enhet används på sajten, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara vad som helst som det misstänks har gjorts med hjälp av en sådan apparat och / eller utesluta någon kund från någon kampanj eller konkurrens där den misstänker att en sådan enhet har använts och / eller upphört med aktuellt konto i avvaktan på utredningen av ärendet och / eller avslutar kontot efter eget gottfinnande. Vi anser att användningen av sådana enheter är likvärdig med bedrägeri och förbehåller sig rätten att i så fall inte återbetala någon saldo på kontot vid uppsägningstiden och avbryta eventuella spel eller spel.

4.11. Du förstår och accepterar att du är förbjuden att använda någon resurs som är utformad för att ge en spelare en orättvis fördel. Sådana förbjudna resurser kan innefatta, men är inte begränsade till, programvaror och databaser från tredje part samt webbplatser, webbaserade databaser, abonnemangstjänster och hjälp från någon annan person oavsett om personen är innehavare av ett Casino Secret Limited-konto. En "orättvis fördel" definieras som användningen av speltekniker, såsom korträkning, Casino Secret Limited kan säga upp kontot och hålla kvar saldot på konto för någon spelare som befunnits dra nytta av en orättvis fördel.

4.12. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att säga upp ett konto, förbjuda en spelare och behålla alla pengar där den spelaren rimligen misstänks delta i eller hjälpa andra att engagera sig, fuska och bedrägliga aktiviteter, vilka exempel är användning av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, chipdumpning, förfalskning, samverkan och inlämning av data eller handlingar som är smidda, stulna eller på annat sätt missgynnade.

4.13 Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att säga upp ett konto, förbuda en spelare, behålla alla medel och överväga alla pågående insatser som förlorat, där den spelaren rimligen misstänks för att engagera sig eller försöka engagera sig i bestickning.

4.14. Du förstår och accepterar att vi inte garanterar på något sätt eller sätt att din användning av webbplatsen är laglig i någon jurisdiktion och att det är ditt ansvar att säkerställa lagenligheten av dina handlingar. Vi kan inte ge dig någon juridisk rådgivning om lagenligheten av internetgambling i din jurisdiktion, och vi kan inte heller ta ansvar för något straff som åläggs dig av någon relevant myndighet till följd av olaglig användning av sajten. Vi ber dig att ta dina egna steg för att fastställa lagligheten eller på annat sätt i den jurisdiktion där du befinner dig innan du försöker komma åt och spela på vår webbplats.

4.15. Du får inte ansöka om eller öppna ett konto om du befinner dig i en jurisdiktion där du ansöker om eller öppnar ett konto och / eller använder våra tjänster är olagligt eller strider mot någon tillämplig förordning ("förbjuden behörighet"). Det är ditt ansvar att se till att detta inte är fallet. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avbryta ditt konto om vi upptäcker att ditt konto har öppnats eller används från en förbjuden jurisdiktion.

4.16 A Casino Secret Limited-konto får endast innehas av en person. För att undvika tvivel är företagskonton inte tillåtna.

4.17. Vi förbehåller oss rätten att överlåtelse och / eller licens utan föregående meddelande, rätt, ansvar och / eller drift av ett Casino Secret Limited-konto till en annan juridisk person, med förbehåll för Casino Secret Limited, som garanterar uppfyllandet av det överförda ansvaret .

 1. IDENTIFIERA DITT

5.1. När du ansöker om ett konto och när som helst när du håller ett konto hos oss accepterar du att vi kan:

5.1.1. fråga dig om ditt identitet, ålder och ursprung av medel och, även om ditt konto har öppnats, att blockera det efter eget gottfinnande om vi inte är nöjda med den information som du har lämnat till oss eller i händelsen att det finns förseningar i att tillhandahålla den begärda informationen

5.1.2. begära ett fotografi av dig som håller ditt färgidentifikationsdokument (er) där vi ifrågasätter sannolikheten för kontohavarens identitet

5.1.3. ogiltiga och returnera insatserna och förbjuda ditt spel tills din identitet, ålder och / eller ursprung av fonder är verifierade till vår tillfredsställelse.

5.1.4 avslutar ditt konto med omedelbar verkan och att behålla alla medel på kontot om det finns en rimlig misstanke om bedräglig verksamhet inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållande av bedrägliga personuppgifter, smidda, förändrade eller stulna identiteter eller finansiella dokument eller registrering av flera konton.

5.2. Casino Secret Limited accepterar endast färgkopior av identifieringsdokument.

5.3. Dokumentation ska skickas till [E skyddas] eller via vår webbplats (inloggning krävs) på sidan Dokument via avsnittet "Mitt konto". Vi rekommenderar att alla spelare skickar sina officiella personliga identifieringsdokument vid registrering av deras konto.

5.4. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande genomföra kontroller mot registrerade uppgifter om sökande och spelare för att säkerställa att informationen lämnas korrekt och att vi har rätt att kräva ytterligare bevis på sökandens ålder, förmåga att lagligt avtala med oss, land bosättning eller annan information när som helst i framtiden.

 1. DIN PERSONLIGA INFORMATION

6.1. Den personliga information som vi förbehåller oss rätten att kräva för registrering är: förnamn; efternamn; kön; födelsedatum; bostadsort e-postadress; telefonnummer; språk-, valuta-, pass- eller ID-kortnummer och lösenord. Det är ditt ansvar att se till att alla uppgifter som du lämnat på registreringsblanketten är korrekta och uppdaterade, vilket vi är skyldiga enligt gällande lagstiftning för att kryssrutta de uppgifter som du lämnat med identitets- och betalningsdokument för verifieringen din identitet Du kan när som helst komma åt och redigera några av dina personuppgifter i avsnittet "Mitt konto" på webbplatsen eller genom att kontakta kundservice. Du kan även när som helst ta bort detaljerna för ett betalkort eller kreditkort och / eller registrera ett nytt kort. Underlåtenhet att informera oss om sådana ändringar kan leda till att transaktioner avvisas av din bank, byggbranschen eller kreditkortsföretaget och vi tar inget ansvar eller ansvar för transaktioner som avvisas till följd av att du inte lämnat oss rätt personliga detaljer. Det är också ditt ansvar att skydda ditt betalkort och / eller kreditkort för förlust eller stöld, och du bör kontakta kundservice om ditt kort förloras eller stulits. Observera att inga ändringar kan göras till ditt förnamn, efternamn och födelsedatum som ursprungligen registrerades vid anmälan, om du inte ger oss bevis för att vi, och alla andra personuppgifter, har ändrats juridiskt enligt lagar av jurisdiktion där du bor. Vidare krävs bevis på ny adress för att ändra adressen som du ursprungligen tillhandahöll vid registrering. Dessutom kan inga ändringar göras till ditt användarnamn som ursprungligen registrerades vid registrering.

6.2. Om ett användarnamn krävs måste användarnamnet du inte väljer vara oanständigt, hotande, hotfullt, rasistiskt, stötande, nedsättande, ärekränkande eller strider mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt och om vi anser att i vår enda och absolut gottfinnande att användarnamnet som du valt är olämpligt, förbehåller vi dig rätten att avvisa och förhindra att du använder sådant användarnamn när som helst med eller utan förvarning till dig.

6.3. När du har skapat ett konto hos oss kommer du då att behöva ange din e-postadress och ditt lösenord för att komma åt ditt konto och använda våra tjänster. Din e-postadress och ditt lösenord bör inte lämnas till någon tredje part och du är ensam ansvarig för alla åtgärder som sker som en följd av tillgång till Tjänsten via din e-postadress och ditt lösenord. I så fall accepterar du fullt ansvar för följderna av att tillåta sådan åtkomst och verksamhet och, utan att avvika från allmänt om någon annan ersättning som ingår i denna, skaffar du dig och håller Casino Secret Limited oförskämd i samband med skador som härrör från samma. Eventuella brott mot dessa användarvillkor av någon som du avslöjar ditt lösenord kommer att behandlas som ett brott mot dig.

6.4. Om du glömmer ditt lösenord eller att ditt lösenord blir eller om du misstänker att det kan bli känt för någon obehörig användare, meddelar du omedelbart om en sådan händelse.

6.5. Efter fem på varandra följande felaktiga poster vid inloggningen avbryts ditt konto tillfälligt av säkerhetsskäl och vi kommer att kräva att du svarar på säkerhetsfrågor och / eller skickar oss ett officiellt fotografiskt bevis på identitet, ett nationellt identitetskort, pass eller körkort i ordning för att kontot ska återaktiveras.

6.6. Vi förbehåller oss rätten att ändra ditt lösenord och / eller kontonamn när som helst enligt vårt eget eget gottfinnande, och vi meddelar dig om ändringar som gjorts till dessa genom att använda de kontaktuppgifter du har gett oss.

6.7. Vi antar att alla transaktioner som genomförs efter att ett korrekt och matchande användarnamn och lösenord har angetts görs av den rättmätiga kontoinnehavaren och är därför giltig. I den utsträckning som tillåts enligt lag är vi inte ansvariga för förlust som du lidit till följd av obehörig användning eller missbruk av dina personuppgifter. För att skydda både dig och oss mot identitetsbedrägerier förbehåller vi dig rätten att när som helst, tillfredsställande färgbevis för identitet med ett foto (kopia av giltigt pass / identitetskort / myndighets ID / körkort) och / eller en kopia av alla använda kort och / eller adressbevis (ny räkning eller bank- / kreditkortsutlåtande). Underlåtenhet att lämna sådan dokumentation kan leda till att Kontot upphör.

6.8. Vi kommer att använda strikta säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för den personliga information som vi håller oss från obehörig tillgång. Du är ensam ansvarig för säkerheten och upprätthållandet av sekretessen för din inloggningsinformation och för alla åtgärder som sker till följd av tillgång till Tjänsterna via din inloggningsinformation.

6.9. Din personliga information är strikt konfidentiell och kommer att användas av oss för att konfigurera och hantera ditt konto, bygga upp kundprofiler och ge dig möjlighet att engagera dig med Tjänsterna som finns på webbplatsen. Om du har "valt in" för att få bonuserbjudanden och annan information från Casino Secret Limited kan vi också använda din personliga information för att skicka direkt marknadsföringsemail, brevpost, sms-meddelanden och PR-telefonsamtal nya produkter och / eller erbjudanden som vi tycker kan vara av intresse för dig. Du kan få sådana direktmarknadsemailer, brevbrev, sms och kampanjer, när du har registrerat ett konto hos oss även om du inte har lagt in några insatser eller lagt in några pengar i ditt konto. Vänligen se vår Sekretess & Cookies Policy för information om hur man avregistrerar.

6.10. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part, som till exempel betalningsleverantörer från tredje part, statliga institutioner där vi begärs eller är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, lagstiftning, rättsprocess, domstol beställning eller myndighetsförfrågan i synnerhet där detta krävs för att upptäcka eller på annat sätt förhindra ett brott.

6.11. Ytterligare information som används för att tillhandahålla en snabb och effektiv tjänst på webbplatsen samlas vanligtvis genom användningen av cookies. Ytterligare information om vår användning av din personliga information finns i vår Sekretess & Cookies Policy .

 1. ACCEPTERAD VALUTA

7.1. Transaktioner kan göras ett antal tillåtna valutor och ett urval görs vid registrering. Transaktioner görs i den valuta du väljer när du öppnar ditt konto först, om du inte anger en annan preferens när du betalar eller på annat sätt när du mottar en betalning från oss. Vi behåller rätten att ha transaktioner på vår webbplats beräknad i flera valutor. Vi använder ECBs dagskurs vid den angivna tiden eller den aktuella kursen (+/- 15 minuter), som anges av xe.com när vi betalar till dig eller när du tar emot betalningar från dig. Du bekräftar härmed att vi inte kan ha något ansvar för valutafluktuationer vid att göra sådana omvandlingar. Vi förbehåller oss rätten att lägga till eller ta bort valutaalternativ efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss vidare rätten att avbryta placeringen eller utbetalningen av insatser och / eller vinster i vissa valutor och att betala balansen i den valuta som motsvarar ditt kontoval.

 1. Deponering och återköp

8.1. När du öppnar ett konto kräver vi att du gör en insättning innan du kan satsa eller spela. Den minsta insättning som accepteras uppgår till cirka 10 Euros (och någon annan valutaekvivalent), men vi behåller oss rätten att när som helst ändra detta minimibelopp om vi anser det lämpligt. Den minsta insättning du kan göra anges i kassan när du bestämmer dig för att göra en betalning till oss. Du kan göra en insättning när som helst online med ditt betalkort, kreditkort, e-plånbok, förbetald kupong eller via banköverföring. Kontanter och / eller checkar är inte en accepterad betalningssätt. Vissa betalningsmetoder är kanske inte tillgängliga för dig, beroende på vissa faktorer som jurisdiktion och valuta. De tillgängliga metoderna i din jurisdiktion visas som en lista när du klickar på "Credit".

8.2. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare information och dokumentation avseende din ålder, identitet och bostad efter eventuella insättningar eller före uttag, särskilt före din första uttag, för att bevisa din identitet innan vi släpper ut pengar till dig. Vi förbehåller oss också rätten att begära sådan information och dokumentation om någon person som påverkar en insättning på ditt konto. Sådan information och dokumentation (som körkort, myndighets-ID, bank- / kreditkortutlåtande) gör det möjligt för oss att kontrollera att de personuppgifter som anges under din registrering motsvarar det som visas på dokumentet. I händelse av att dessa uppgifter är olika, förbehåller vi oss rätten att avbryta satsningarna tillsammans med betalningen av kontosaldot till dig, såvida du inte kan visa din rätt till balans på annat sätt.

8.3. Insättningar som gjorts till ditt Casino Secret Limited-konto borde motsvara spelet. Om det i Casino Secret Limited-diskretion föreligger misstanke om missbruk (till exempel där en deponerad mängd inte har använts för en lämplig nivå av spel och användaren sedan gör en återkallande begäran i förhållande till den deponerade beloppet eller där vi misstänker att du missbrukar växelkursfluktuationer), förbehåller vi sig rätten att helt eller delvis avbryta respektive insättning för att dra tillbaka eventuella kostnader som kan ha resulterat i samband med detta och stänga Casino Secret Limited konto på obestämd tid Vi förbehåller oss vidare rätten att begära och få tillfredsställande bevis på insättning och ytterligare kopior av personlig identifiering i sådana fall före behandling av eventuell återkallningsbegäran, behandlingen av sådan begäran ska helt och hållet ske i Casino Secret Limiteds utrymme för skönsmässig bedömning.

8.4. Det är ditt ansvar att meddela våra kundsupport omedelbart om pengar krediteras ditt konto felaktigt. Skulle fondet krediteras felaktigt, kan pengarna frysas och slutligen hållas kvar av oss. Vi förbehåller oss vidare rätten att ogiltigförklara alla transaktioner som görs med dem, inklusive tillhörande vinster som betalats ut felaktigt. Vi förbehåller oss rätten att avräkna eventuella efterföljande vinster till dig för att uppfylla detta ansvar.

8.5. Med förbehåll för klausuler 8.2, 8.3 och 8.4 kan medel återkallas när som helst, förutom när du inte har helt låst upp en bonus som du har mottagit. För reglerna om upplåning av bonusar, se den relevanta delen av Bonusvillkoren och villkoren för särskilda kampanjer som finns på webbplatsen för kampanjer på webbplatsen.

8.6. Med förbehåll för dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till klausul 8.10, kan du när som helst göra uttag från ditt konto till ditt nuvarande tillgängliga saldo.

8.7. I enlighet med vår politik för bedrägeribekämpning förbehåller vi oss rätten att betala alla begärda återkallelser delvis eller totalt via samma betalningsmetod genom vilken en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss vidare rätten att betala alla begärda uttag direkt till ditt bankkonto.

8.8. Vi förbehåller oss rätten att ansöka om en avgift för uttag, det här är för närvarande debiterat på uttag av lågt värde eller vid senare tillbakadragningar utöver det första i en viss vecka. Om en avgift ska tillämpas på en återkallelse kommer beloppet att visas i kassan innan du bekräftar återkallningsbegäran. Avgiften dras automatiskt från ditt kontobalans om du väljer att fortsätta med transaktionen. Vi förbehåller oss rätten att införa en administrativ avgift om du gör ett tillbakadragande om en insättning som inte har lagts in. I det här fallet kan ytterligare bankavgifter i samband med betalningar ske till dig. Det minsta belopp som du får ta ut kan bero på den leverantör av betaltjänster som du använder för att ta ut pengarna.

8.9. Minsta och maximala utbetalningsbelopp gäller för uttag gjorda med ett betalkort. Dessa gränser varierar beroende på kortleverantör och visas tydligt när du gör ett uttag från ditt Casino Secret Limited-konto. Återbetalningar gjorda med betalkort eller kreditkort får endast göras till det kort du har registrerat på ditt konto och deponerat medel med. Kontanter och / eller checkar är inte en accepterad återkallelsesmetod.

8.10. I händelse av en kampanj eller kampanj, för vilken vi krediterar ett belopp till ditt konto, har du rätt till användningen av sådant belopp endast med det enda syftet med insatser som gjorts på webbplatsen. Du har inte rätt att ta ut sådana belopp, om inte annat anges i villkoren för kampanjen eller konkurrensen. Vi förbehåller oss rätten att återkräva dessa belopp om du inte använder dem för att placera en eller flera satsningar på webbplatsen under den period som anges i kampanjen.

8.11. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra sina insättnings- och uttagsgränser och tröskelvärden under förutsättning att gällande lagar följs.

8.12. Observera att en lista över transaktionsposter finns i avsnittet "Mitt konto" på ditt Casino Secret Limited-konto.

 1. TRANSAKTIONSGIFTER

9.1. Observera att vi kan ansöka om hanteringsavgift för inbetalningar via debit eller kreditkort för belopp som understiger ett visst värde (dessa hanteringsavgifter får inte uppgå till mer än 2% av det deponerade beloppet, men vi behåller oss rätten att öka avgiften ska vi anser vara lämplig). Om en avgift är tillämplig på insättningsbeloppet kommer det att anges tydligt när du betalar i kassan. Återbetalningar från ditt konto kan när som helst begäras, förutsatt att alla betalningar som gjorts har mottagits.

 1. ANVÄNDER DIN ACCOUNT

10.1. Du kan spela spel gratis på vår webbplats med eller utan att skapa ett konto när som helst, men bara om det skulle vara lagligt för dig att göra det var du att spela på vår webbplats med ett konto för riktiga pengar. Du kan spela Live Casino gratis på vår webbplats när du har skapat ett konto.

10.2. Insatser är endast giltiga om de accepteras av våra servrar. Innan vi accepterar satsningen av vår server utgör all information som visas i samband med en insats eller ett spel en inbjudan att spela och / eller satsa bara.

10.3. Alla spel som slås med Casino Secret Limited anses vara placerade och mottagna på Malta. Eventuella avtal mellan Casino Secret Limited och kunden anses ha bildats på Malta.

10.4. För att placera en satsning måste du ha tillräckligt med pengar i ditt konto.

10.5. Endast insatser från ditt konto accepteras och eventuella vinster du gör med våra tjänster krediteras ditt konto. Med förbehåll för dessa användarvillkor kan du göra inlåning eller uttag via sidan "Mitt konto".

10.6. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller begränsa vad som helst efter eget gottfinnande av någon anledning. I omständigheter där en insats anses vara eller förklaras ogiltig av oss, ska någon summa som dras från ditt konto i förhållande till den insatsen krediteras ditt konto.

10.7. Vi kommer att utföra säkerhetskontroller vid slumpmässiga tillfällen och efter eget gottfinnande. Du accepterar att vi kan kräva ytterligare information vid en säkerhetskontroll och att vi kan upphäva och / eller avsluta ditt konto, registrera eller häva din betalning tills vi får relevant information som vi har begärt.

10.8. Eventuellt inaktivt konto där ditt saldo bevaras kommer att granskas regelbundet och vi kommer att försöka meddela dig via e-post till din registrerade e-postadress om eventuella återstående medel som finns i ditt konto. Om ett konto förblir inaktivt (ingen spelning, transaktioner, giltiga uttag eller inlåning) under en period av minst 12 månader klassificeras den av oss som "vilande" och en högsta administrativ avgift på 5 EUR (eller motsvarande belopp i någon annan tillgänglig valuta) per månad dras av från ditt konto därefter. Du kommer att få ett e-postmeddelande om minst trettio (30) dagar före det första avdraget. Avdrag kan ses i ditt konto under "Transaktionshistorik". Avdragen upphör att gälla om du återaktiverar ditt konto, men de administrativa avgifter som redan dras av kommer inte att ersättas. Du kan återaktivera ditt konto genom att göra ett eller flera insatser eller transaktioner inklusive ett giltigt uttag eller insättning. Du är gratis, när som helst, att ta tillbaka eventuella medel som du har rätt till och som innehas av oss på ditt konto.

10.9. Vi förbehåller oss rätten att betala tillbaka eventuella medel på ett konto, som inte har registrerat transaktioner på det under en period av 5 Years. Fonder som sänds till Casino Secret eller en tredje part av vårt val ska förverkas och användas för att finansiera ansvarsfulla spelinsatser och Kontot kommer att stängas.

10.10. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, utan anmälan eller kompensation, ändra, suspendera eller återkalla användningen av alla och / eller alla spel- och speltjänster, under förutsättning att våra lagstadgade krav och uppfyllande av eventuella utestående åtaganden enligt dessa villkor och villkor.10.11. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att ogiltigförklara vad som helst om det blir olagligt eller om vi på annat sätt är förbjudet att lösa insatsen enligt någon lag eller lagstiftning i någon jurisdiktion.

 1. CASINO, SPEL & REGLER

11.1. Casino Secret Limited Casino (vår webbaserade kasinotjänst) drivs av de kasinoleverantörer som anges i avsnitt 1.3 i dessa användarvillkor ("våra leverantörer").

11.2. Våra leverantörer förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra de tillgängliga spelen i kasinot och till de utbetalningsräntor som gäller för dessa spel när som helst. Utbetalningsfrekvensen för varje spel kan ses genom att klicka i Help eller Information-sektionen (vanligtvis markerad med ett frågetecken eller en (i) inom varje spel eller på sidan Vinnande per månad. Det är ditt ansvar att notera utbetalningsfrekvensen till varje spel i varje session innan du placerar en insats eller satsning.

11.3. Casino Secret Limited accepterar inte och bekräftar eventuella skulder för transaktioner som gjorts till, från och / eller med Live Casino-produkten, med undantag för medel som betalas till och / eller från ditt Casino Secret Limited-konto när du använder Live Casino-produkten i enlighet med dessa villkor.

11.4. Genom att spela i Casino Secret Limited garanterar du att du är bekant med reglerna för ett spel där du deltar och bekräftar att spelreglerna är tillgängliga på webbplatsen och / eller i hjälpavsnittet för varje spel. Alla spelregler är en del av dessa Villkor.

11.5. Om du förlorar din internetanslutning under ett spel, kommer spelet att fortsätta från den punkt där internetanslutningen gick förlorad när du loggar in i spelet. Dessutom kan en långsam nätverksanslutning orsaka en dysfunktion på din spelaktivitet som kan förhindra de goda framstegen i vilket spel som helst eller vad som helst.

11.6. Om du anser att det finns ett fel i betaltabellen eller spelprogramvaran, kontakta kundservice på [E skyddas]

11.7. Skulle vi misstänka att det primära syftet med en eller flera överföringar som du gör från ditt konto hos oss till vår blixt eller Live Casino är att utnyttja valutafluktuationer, förbehåller vi oss rätten att göra justeringar i ditt konto för att ta bort eventuella vinster som du har gjort från fluktuationen av relevant valuta eller valutor. Casino Secret Limited kan inte hållas ansvarigt för förlust eller finansiell risk som uppstår på grund av valutafluktuationer vid överföring av pengar mellan ditt Casino Secret Limited-konto och våra kasinon och du är ansvarig för att överföra dina pengar till ditt Casino Secret Limited-konto när du är klar spelar i kasinot.

11.8. Det maximala belopp som en spelare kan vinna från en enda satsning på någon av våra kasinospel / sidspel är € 500,000 eller motsvarande valuta. Progressiva Jackpot-spel är undantagna från denna regel.

 1. sKATT

12.1. Deklaration och betalning av alla tillämpliga skatter och avgifter i samband med eventuella vinster som tilldelats dig och andra betalningar till dig är ditt eget ansvar. Vinster kan inte överföras, ersättas eller lösas för någon annan ersättning.

 1. PROMOTIONELLA AKTIVITETER

13.1. Genom att acceptera eventuella priser och / eller vinster från oss i ett eller flera spel, samtycker du oåterkalleligt till användningen av ditt användarnamn och / eller ditt förnamn plus den första inledningen till ditt efternamn för reklam och marknadsföring utan ytterligare kompensation. Vi kan också kontakta dig för att begära ditt tillstånd att visa ytterligare information om dig för reklam och marknadsföring.

 1. SUSPENSION OCH STÄNGNING

14.1. Om du bryter mot någon av dessa användarvillkor, förbehåller vi oss rätten, när som helst, utan föregående varning, anmälan eller ersättning, och utan att det påverkar eventuella senare rättsliga åtgärder som kan vidtas, upphöra eller stänga ditt konto, att neka tillgång till hela eller delar av våra Tjänster, särskilt för att vägra att acceptera spel eller transaktioner eller att återkalla erbjudanden i avvaktan på utredning och / eller avslutande av rättsliga förfaranden. Eventuella positiva saldon som finns i ditt Konto, väntande utredning och / eller efter avslutande av eventuella rättsliga förfaranden kan användas på grund av eventuella skador eller belopp som du uppbär till oss.

14.2. Vi förbehåller oss rätten att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter, inklusive Maltas regering, Maltas spelautomat och European Sports Security Association ("ESSA"), för att undersöka påståenden om olaglig verksamhet på webbplatsen, inklusive var vi misstänker dig att placera spel på händelser där du har något engagemang i någon form av kapacitet.

 1. UPPSÄGNING

15.1. Antingen vi eller du har rätt att säga upp detta avtal när som helst. Avslutande av ditt konto utgör uppsägning av denna överenskommelse. Om du vill aktivera eller återaktivera ditt konto hos oss, reglerar dessa användarvillkor din tillgång till och användning av webbplatsen igen.

15.2 Vid uppsägning av oss:

15.2.1 Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto med omedelbar verkan och med rimlig misstanke om att du har begått eller har hjälpt någon att begå något bedrägeri eller brott mot dessa Villkor eller annan olaglig handling, förbehåller vi oss rätten att inte återbetala dig någon balans på ditt konto vid uppsägningstiden.

15.2.2. Om vi ​​bestämmer oss för att återställa hela eller en del av saldot på ditt konto vid uppsägningstiden, måste du kontakta oss efter mottagande av vår e-post och informera dig om vårt beslut och bekräfta att du vill dra tillbaka det tillåtna beloppet efter vilka medel kommer att returneras till dig. Ditt konto kommer att stängas.

15.3. Vid uppsägning av dig:

15.3.1. Pengarna på alla konton som är stängda med en positiv saldo kommer inte att returneras till dig förrän du har skickat en uttagsförfrågan och försett oss de bankkontouppgifter som behövs för att returnera saldot till dig. Du kan stänga ditt konto via webbplatsen eller så kan du begära att vi stänger ditt konto. När det gäller konton som är stängda men som har utestående / pågående insatser kommer de utestående / väntande insatserna inte att annulleras och det är ditt ansvar att kontakta [E skyddas] att ordna överföring till ditt bankkonto alla vinster som uppstår till följd av resultatet av sådana spel när de har avslutats.

15.4. Vid uppsägning av detta avtal, vare sig det är av oss eller av dig, godkänner du och erkänner det

- Du har rätt att använda programvaran, antingen i nedladdningsform eller icke-nedladdningsform, som antingen ägs och / eller skapas av oss, eller som används av oss under licens och görs tillgänglig för dig på eller via webbplatsen ("Software" ) - ska omedelbart upphöra, och
- Du kommer att upphöra med all användning av Programvaran, och
- Du kommer att ta bort och permanent ta bort programvaran från din dator, hårddiskar, nätverk och annat lagringsmaterial.

15.5. Vid uppsägning av detta avtal, oavsett om det är av oss eller av dig, förutom vad som särskilt anges och med förbehåll för några rättigheter eller skyldigheter som har uppkommit före uppsägningen, varken vi eller ni kommer att ha ytterligare skyldigheter gentemot den andra.

15.6. Om inte och till ditt konto är stängt av oss eller du som anges ovan, ska ditt konto inte vara stängt.

 1. ERSÄTTNING

16.1. Du accepterar att helt och hållet försvara och ersätta oss (inklusive rimliga juridiska kostnader), våra representanter, styrelseledamöter, anställda och anställda, tillsammans med alla relevanta Casino Secret Limited-företag (inklusive rimliga juridiska kostnader) och deras representanter, styrelseledamöter, agenter och anställda, mot eventuella påståenden eller klagomål som görs av tredje part, orsakat eller resulterat av ett brott mot din del av dessa användarvillkor eller något dokument som ingår i det som en hänvisning, från ett brott mot din del av lagar eller rättigheter för dessa tredje parter eller från användningen av webbplatsen eller användningen av sajten av en annan person som använder dina personuppgifter, oavsett om det är med din auktorisation.

 1. ANSVARIGT GAMBLING

17.1. Vi är fast beslutna att tillhandahålla en säker och ansvarsfull plattform för våra kunder att använda våra tjänster och vi är helt engagerade i att hjälpa våra kunder som har blivit beroende av spel, eller som vi anser vara i riskzonen för att bli beroende av problemen och få de råd och hjälp de behöver.

17.2. Casino Secret Limited erbjuder en mängd olika verktyg som hjälper dig att hantera ditt spel, inklusive tillfälliga och permanenta självuteslutnings- och insättningsgränser. För mer information om ansvarsfullt spelande och hur våra verktyg fungerar, vänligen se vår Ansvarsfullt spelande sida som kan hittas genom att klicka på länken Responsible Gaming längst ner på en sida på webbplatsen.

17.3. Om du väljer självuteslutning på det sätt som avses i klausul 17.2 ovan, kommer du INTE kunna öppna ditt konto under varaktigheten av självuteslutningsperioden. För att främja ansvarsfullt spel, kommer vi att blockera dig från din åtkomst till ditt konto i minst sex månader. Eventuella obestämda spel eller insatser vid tidpunkten för självuteslutningen kommer att lösas på normalt sätt, enligt normala tidsskala och, om det senare är tillämpligt, vinster som betalas till dig. Eventuella kontoblock på grund av självuteslutande kan inte ångras under den överenskomna självuteslutningsperioden.

17.4. När du begär självuteslutning accepterar du att tillhandahålla fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din åtkomst / användning av webbplatsen kan begränsas. Om du väljer att självutesluta, kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi följer din självuteslutning.

17.5. Alla konton som blockeras genom användning av vårt permanenta självuteslutningsförfarande kan inte blockeras. Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att du inte kan öppna ett nytt konto hos oss om du har begärt permanent självuteslutning från våra tjänster. Om du lyckas öppna ett nytt konto med hjälp av falska uppgifter eller med liknande medel, accepterar du dock att allt ansvar för eventuella förluster som uppkommer till följd av att du använder våra tjänster kommer att falla på dig och inte faller på Casino Secret Limited. Skulle vi bli medvetna om att du har använt falska uppgifter, eller på liknande sätt, för att öppna ett konto hos oss, förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga det kontot. Vänligen se vår Responsible Gambling-sida för mer detaljerad information om tillfällig och permanent självuteslutning och de andra ansvariga spelverktygen som Casino Secret Limited erbjuder.

17.6. Under en självuteslutningsperiod kommer vi inte att skicka några marknadsföringsmaterial och vi kan inte acceptera insättningar eller insatser från dig. Vi stänger ditt konto och returnerar några pengar till dig, med undantag för eventuella summa som kan bero på Casino Secret Limited

17.7. Om du uppmärksammar ditt spelberoende, gör vi vårt bästa för att få dig i kontakt med ett eller flera organ eller personer inom det territorium där du bor, som är specialister i att hantera problemspel.

17.8. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, blockera eller stänga ditt konto och returnera eventuella balans som står till din fördel för dig om vi anser att du har en spelberoende och att din fortsatta användning av våra tjänster skadar din hälsa och välbefinnande. Om du ber oss att göra det kan vi komma överens om att återställa en balans som står till din fördel för ett konto som inte är ditt vanliga konto under din kontroll.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

18.1. All copyright, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter i något material eller innehåll (inklusive men inte begränsning till programvara, data, applikationer, information, text, fotografier, musik, ljud, video, grafik, logotyper, symboler, konstverk och annat material eller rörelse bilder) som finns på Webbplatsen ("Innehåll") ägs antingen av oss eller har licensierats av oss av rättighetsägare (er) för användning som en del av Tjänsterna. Varje användning av sådana föremål eller rättigheter utan ägarens uttryckliga skriftliga tillstånd är inte tillåtet. Alla rättigheter är uttryckligen reserverade.

18.2. I synnerhet har du inte rätt att, med avseende på något innehåll (helt eller delvis), engagera sig i någon av de förbjudna aktiviteterna nedan (tillsammans "Förbjudna aktiviteter"):

18.2.1. att sälja, tilldela, dellicensera eller vidarebefordra den på något annat sätt till tredje part eller att tillåta tredje parter att få tillgång till den såvida och i den utsträckning det uttryckligen är tillåtet eller

18.2.2. att ändra, redigera, modifiera, omforma eller anpassa det på något annat sätt.

18.2.3. att kopiera, omfördela, omvända eller försöka komma åt källkoden för något ändamål;

18.2.4. att använda sajten på ett olagligt sätt eller för olagligt syfte eller på något sätt som inte överensstämmer med dessa användarvillkor.

18.3. I händelse av att du utför någon av de förbjudna aktiviteterna ska du vara helt ansvarig för eventuella skador, kostnader och kostnader som härrör från dem.

18.4. Vi ger dig en personlig, icke-exklusiv, oöverdragbar och otilldelningsbar rätt att visa och använda innehållet via din dator, mobiltelefon eller annan åtkomstanordning endast för privata, icke-kommersiella ändamål och under förutsättning att du strängt följer dessa villkor och villkor.

18.5. Du får kopiera innehållet i oförändrat form för privat bruk på din egen dator, mobiltelefon eller annan åtkomstenhet om och i den utsträckning som sådan kopiering krävs för korrekt användning av våra tjänster eller innehållet och sådan kopiering är tillåten av upphovsrättsinnehavare

18.6. Du meddelar oss omedelbart om du blir medveten om obehörig användning eller kopiering av något innehåll eller någon del av webbplatsen eller obehörig åtkomst till webbplatsen eller annan obehörig aktivitet, inklusive men inte begränsad till någon förbjuden aktivitet i samband med tjänsterna genom att någon person (juridisk eller mänsklig). Du godkänner att du ger oss all rimlig hjälp med eventuell utredning som vi utför enligt den information du tillhandahåller. Du ger härmed en permanent, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande licens för att reproducera, överföra, modifiera, anpassa och / eller publicera innehåll som du lämnat till oss via e-post eller på annat sätt på webbplatsen, som vi tycker är lämpliga och utan förvarning till dig, om du inte har angett något annat i sådan kommunikation.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

19.1. Ingenting i dessa användarvillkor ska begränsa eller utesluta Casino Secret Limited ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet eller vårdslöshet hos sina anställda, ombud eller underleverantörer

b) bedrägeri eller bedräglig förvrängning

(c) något som enligt lag Casino Secret Limited inte är tillåtet att utesluta i någon tillämplig jurisdiktion.

19.2. Med förbehåll för klausul 20.1 är Casino Secret Limited inte ansvarig för:

19.2.1. eventuell förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av sajten, inklusive i förekommande fall i samband med förlust av verksamhet, förlust av vinst, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller andra förluster (även om vi har anmälts av dig av möjlighet till sådan förlust eller skada)

19.2.2. förlust eller skada som uppkommer antingen direkt eller indirekt från din användning av någon länk till någon webbplats som finns på webbplatsen

19.2.3. eventuella förseningar eller avbrott i Tjänsterna, fel i all information eller tjänster som tillhandahålls (till exempel inmatning och överföring av data), förlust eller korruption av data eller kommunikation eller fel i linjer, oavsiktlig överföring av virus eller andra skadliga ämnen, obehörig användning eller missbruk av ditt konto

19.2.4. något programfel eller

19.2.5. indirekt eller följdskada orsakad eller

19.2.6. alla händelser av force majeure.

19.3. Med undantag av vad som anges i dessa användarvillkor är alla garantier, villkor och andra villkor som följer av lag eller gemensam lag, i den utsträckning som lagen tillåter, undantagna från avtalet.

19.4. Innehållet i Casino Secret Limited s, World Wide Web-sidor tillhandahålls som det är. Utom vad som krävs enligt gällande lag görs ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, i förhållande till sidornas noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att ändra sidorna eller återkalla åtkomst till dem när som helst.

19.5. Även om vi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att programvara och filer på sajten är fria från datavirus, kan vi inte garantera att programvaran och filerna är fria från sådana problem. Vid tillfällig upphävande av hela eller någon del av Tjänsterna kommer vi att återställa Tjänsterna så snart det är rimligt genomförbart.

19.6. Vi kan tillfälligt avbryta hela eller delar av Tjänsterna av någon anledning efter eget gottfinnande. Vi får, men ska inte vara skyldiga att ge dig så mycket meddelande som är rimligt praktiskt.

 1. SOFTWARE ERRORS

20.1. Eventuellt programfel eller fel som är eller som kan bevisas av Casino Secret Limited att ha inträffat på något av dess system eller de som tillhandahålls av någon av dess mjukvaruleverantörer ska ogiltiga satsningen. Du har rätt till hela beloppet för din insats i förhållande till ett sådant spel eller spel. Casino Secret Limited utesluter härmed allt ansvar för eventuella sådana funktionsfel.

20.2. Alla användare som upptäcker ett fel på spel- och spelmjukvaran måste informera Casino Secret Limited så snart felet upptäcks genom att kontakta [E skyddas]

20.3. Casino Secret Limited kan vidta alla nödvändiga åtgärder vid missbruk av eventuella fel av någon användare, inklusive men inte begränsat till att blockera det berörda Kasino Secret Limited-kontot, frysa pengarna och häva och / eller avbryta betalningen av alla vinster som resulterar direkt eller indirekt av felet. Om det inte finns tillräckligt med pengar i kontot har Casino Secret Limited rätt att hävda eller på annat sätt passa det aktuella utestående beloppet för eventuella vinster som utbetalats felaktigt, vilket ska vara en skuld från dig till Casino Secret Limited tills den återbetalas till fullo och slutligen.

 1. KATASTROFÅTERSTÄLLNING

21.1. Även om det är meningen att webbplatsen alltid kommer att fungera under våra befintliga licenser, förbehåller vi oss rätten att när som helst byta driften av webbplatsen till en annan jurisdiktion. I det här fallet och beroende på Casino Secret Limited Group-strukturen vid den tiden kan ett eller flera andra företag i en alternativ jurisdiktion fungera som agent för och tillhandahålla tjänster till oss för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig för dig, med förbehåll för bestämmelser i dessa villkor och överensstämmelse med eventuella licensvillkor.

 1. KUNDSERVICE OCH DISPUTE RESOLUTION

22.1. Du kan kontakta oss inom 6 månader om du har en fråga om en transaktion, betalning, återkallelse eller avveckling eller om du har frågor eller behöver hjälp. Eventuella påståenden gjorda efter denna tid får inte övervägas av oss, enligt vårt eget gottfinnande. All kommunikation mellan kontoinnehavare och oss kan registreras av såväl rättsliga skäl som säkerhets- och utbildningsändamål.

22.2. Vi tolererar inte något avvikande, missbrukande eller våldsamt beteende från någon av våra anställda. Skulle du uppträda på något sådant sätt (avgörs endast av oss), förbehåller vi oss rätten att upphäva och / eller stänga ditt konto och / eller vidta andra åtgärder som anses lämpliga.

22.3. Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss via vår kundservice direkt på [E skyddas] Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa ett rapporterat ärende omedelbart och inom högst 10 dagar från mottagandet av ditt klagomål.

22.4. Om du fortfarande inte är nöjd, kan du hänvisa din ansökan om bedömning till en alternativ tvistlösningstjänst. Om du bor i EU kan du använda den här tjänsten för gratis- Online tvistlösning (Online tvistlösning -ODR). ODR-plattformen hjälper till att lösa ditt klagomål genom att underlätta kommunikation mellan parter. Icke-EU-hemvist kan rikta alla klagomål direkt till MGA (Malta Gaming Authority): e-post: [E skyddas] Adress: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. ALLMÄN

23.1. Skulle vi försena eller underlåta att genomdriva våra rättigheter enligt dessa användarvillkor betyder det inte att vi förlorar eller upphäver de rättigheter som de erbjuder, där uppsatta tidslinjer inte har fastställts. Detsamma gäller också för dig.

23.2. Vi kommer inte att vara ansvariga för dig för brott mot dessa Villkor som uppstår på grund av omständigheter som vi inte rimligen kan förväntas kontrollera.

23.3. Dessa Användarvillkor utgör hela förståelsen mellan dig och oss angående din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal rörande Tjänsten.

23.4. Om någon del av dessa användarvillkor är bestämd för att vara rättsligt ogiltig eller inte verkställbar, anses den ogiltiga eller otillåtna bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som i högsta grad överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av villkoren och Villkoren ska fortsätta att gälla.

 1. SPRÅK

24.1. Den engelskspråkiga versionen av dessa användarvillkor och innehållet på sajten kommer att råda över alla andra språkversioner som vi kan utfärda från tid till annan.

 1. GÄLLANDE LAG

25.1. Detta avtal regleras av Maltas lagar, vars domstolar ska ha exklusiv behörighet att lösa en tvist som härrör från dem. Vi kan inte ta ansvar enligt lagen i någon annan jurisdiktion.

 1. KAMPANJER

Observera att alla specifika villkor som gäller en viss bonus och / eller marknadsföring kommer att ha företräde framför dessa villkor i händelse av inkonsekvens eller avvikelse.

 1. BONUS MISSBRUK

27.1. Casino Secret Limited tilldelar bonusar och tillträde till utvalda kampanjer i god tro till spelare som använder sina tjänster för underhållning och som ett tecken på uppskattning av lojal lek. Gratis spel, bonusar och tillträde till kampanjer kommer att återkallas, nekas eller återkallas från spelare som missbrukar andan i detta erbjudande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta / ta bort ett bonusanbud vid misstänkt missbruk av erbjudandet och att upphöra med förmyndarens konto med omedelbar verkan. Casino Secret Limited förbehåller sig enligt eget gottfinnande rätten att inte utfärda återbetalningar av eventuella insättningar, saldon eller vinster som genereras på kontot om misstankar misstänks. Casino Secret Limited behåller sin rätt att åtala brottslingar. "Missbruk" inkluderar, men är inte begränsat till, öppnandet av flera konton för att kräva flera bonusar. Vidare, när någon terminer av ett bonus erbjudande eller kampanj bryts eller det finns någon rimlig misstanke av Casino Secret Limited att en serie satsningar har placerats av en kund eller en grupp kunder som, på grund av en bonus, fri satsning eller någon annan kampanjförsäljning resulterar i garanterad kundvinst oberoende av resultatet, vare sig individuellt eller som en del av en grupp, förbehåller Casino Secret Limited sig rätten att återkräva bonusen och i sitt eget gottfinnande att ogiltigförklara de fria spelningarna och / eller annullera ett spel som finansieras av bonus eller bonusvinster. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en bonus som ges till dig efter en insättning som gjorts av dig om insättningen inte har använts för att satsa. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en bonus och eventuella vinster som gjorts genom att satsa med hela eller en del av bonusbeloppet om vi misstänker att bonusmissbruk har inträffat. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att när som helst begära bevis på din identitet, ålder och ursprung, inklusive innan du krediterar ditt konto med en bonus.

27.2. För konton krediterad med bonusbelopp - satsningar placeras kommer att tas från eventuella kontanta insättningar först och, när alla kontanter har använts, från bonusbeloppen i kontot. Observera att du endast kommer att kunna ta emot eller dra nytta av erbjudanden som gäller för ditt hemland och, om det anges, inbetalningsmetod. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att variera antalet beviljade bonusar och de valutor som de beviljas beroende på användarens bosättningsland när som helst och av någon anledning. Casino Secret Limited förbehåller sig rätten att erbjuda en specifik bonus till en viss kund eller grupp av kunder, att säga upp ett bonus erbjudande utan förvarning eller ersättning, ändra villkoren för ett bonus erbjudande och / eller utbyta en typ av bonus erbjudande till en annan efter eget gottfinnande och när som helst.

Spela nuhttps://casinosecret.com

Casino Bonusar

Total: 115
£ 480-turnering på Casino Secret 40x satsning € 692000 Max ÅterbetalningAdditional Casino Bonus: $ 450 GRATIS CHIP på Oriental Fortune Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

120 Gratis kasinospins på Casino Secret 30x Spela via € 513000 Max cash outAdditional Casino Bonus: EUR 3870 Ingen insättningsbonus Casino på Sinbads resor ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 10 Daglig freerollautomat på Casino Secret 55x Spela via Casino $ 429000 Maximal bonus för extra bonus: $ 2175 INGEN DEPONERING BONUS KODE på Snow Leopard ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

295 gratis spinn i Casino Secret 55X Spela viaEURO 477000 Max ÅterbetalningAdditional Casino Bonus: EUR 225 Casino Chip på Alice In Wonderland Bf Games Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

185 gratis spinn i Casino Secret 50x Wagering € 996000 Max kontant extra bonus: EURO 110 Gratis pengar på Sherlock Mystery ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 550 Mobile Freeroll-turneringsturnering på Casino Secret 40x Spela via CasinoEURO 94000 Maximal Extragalxtra bonus: $ 410 Casino turnerings freeroll på Golden Dragon Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 550 Mobile Freeroll-turneringsturnering på Casino Secret 40x Spela igenomEUR 547000 Maximal Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: 30% Insättningsbonus Bonus på King Of Cards Novomatic Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 90 Gratis Cash hos Casino Secret 65X Spela via Casino € 711000 Max cash outSpecial Bonus: 470% Bästa anmälningsbonus Casino på tjejer med vapen Frozen Dawn Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

70 Loyalty Free Spins! hos Casino Secret 50X Wagering € 887000 Maximal utbetalningsbonus: $ 610 Casino turneringar freeroll på Grand Canyon Merkur Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 70 Casino chip hos Casino Secret 66X Wagering $ 793000 Max kontant outextra Casino Bonus: 820% Välkomstbonus på Red Lady ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

545% Match bonus casino hos Casino Secret 50x Spela igenom $ 749000 Maximal utbetalningspecial bonus: 105 Free Spins på Dragon®s Reels HD ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

170% casino match bonus på Casino Secret 65X Wager krav £ 88000 Max CashOutexclusive bonus: $ 385 INGEN DEPONERING på Maya Wheel of Luck Gamesos Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

30% Bästa anmälningsbonus casino på Casino Secret 55X WageringEUR 599000 Max CashOutExtra Bonus: £ 3020 Ingen insättningsbonus på Basket Star Microgaming Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

300 Free Spins ingen insättning på Casino Secret 35X Spela via Casino $ 640000 Max CashOutExclusive Bonus: € 3735 Ingen insättningsbonus på The Best Witch Isoftbet Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 2930 Ingen insättning på Casino Secret 55x Spela via € 423000 Max Extras-bonus: Eur 435 Free chip casino på Triple Diamond Igt Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 3040 inget insättningsbonus casino hos Casino Secret 45X Insatskrav $ 985000 Max CashOutExclusive Bonus: 580% Ingen Regler Bonus! på Baywatch Playtech Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

40 Trial Spins på Casino Secret 55X Spela via € 28000 Max kontant utExclusive Casino Bonus: 210 Free Spins Inget insättnings casino på 40 Super Dice ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

370% Insättningskampanj hos Casino Secret 55X Spela via $ 921000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: $ 210 Free Chip Casino på Gold Miners ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

220 gratis spinnar kasinon på Casino Secret 50x Wager € 916000 Max kontant utestående bonus: EUR 3405 Ingen insättningsbonus på Wild Neon ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 470 Casino Chip på Casino Secret 45x Spela via CasinoEUR 958000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: £ 2290 INGEN DEPONERING BONUS CASINO på Ji Xiang 8 ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

885% Match på ett kasino hos Casino Secret 55x Spela igenom $ 664000 Maximal ÅterkallelseSpeciell Bonus: £ 210 Daglig freeroll-turneringsturnering på Archibald Orient HD ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 470 Gratis Casino Turnering på Casino Secret 50X Spela via CasinoEURO 588000 Max CashOutextra bonus: € 190 Gratis Cash på Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 495 Casino turneringar freeroll på Casino Secret 65X satsningskrav $ 965000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 275 Free Spins just nu på Royal Unicorn ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

785% Matchbonus hos Casino Secret 40X Spela via CasinoEUR 484000 Max kontant extra bonus: 80 Free spins ingen insättning på Sterling Silver 3D ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

99 Loyalty Free Spins! på Casino Secret 35x Wagering $ 49000 Max CashOutSpecial Bonus: 180 Free Spins just nu på Joker Cards Mrslotty Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

£ 3210 INGEN DEPONERING BONUS CASINO hos Casino Secret 65x Wagering € 438000 Max Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: 595% Match Bonus på Reel Circus ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 725 Gratis Kasinoturnering hos Casino Secret 40X Spela igenom $ 659000 Max Återbetalning Tilläggsbonus: EURO 445 INGEN AVSÄTTNING på Mad Hatters ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

840% Registrering Casino Bonus hos Casino Secret 35X Insatskrav € 848000 Maximal Extragalxtra bonus: EURO 460 Turnering på Run Chicken Run Games Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 100 GRATIS CASINO CHIP på Casino Secret 60x Spela via Casino $ 12000 Max Återbetalningsbonus: 745% casino match bonus på Oba, Carnaval! ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

90 gratis spinnar ingen insättning hos Casino Secret 77x Spela via Casino $ 765000 Maximal utbetalningsbonus: $ 245 Free Casino Chip på Mexican Cook HD ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 75 Casino Chip på Casino Secret 50x Insatskrav € 265000 Maximal Extrawalexclusive bonus: 130 Free Spins Casino på Crime Scene ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

55 GRATIS Spins hos Casino Secret 55X Wager $ 7000 Max kontant outextra Casino Bonus: EURO 40 Online Casino turnering på Black Dragon ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 1505 INGEN AVSÄTTNING CASINO BONUS på Casino Secret 65X Spela via Casino $ 689000 Max Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: 640% Bästa Signup Bonus Casino på Glorious Rome Pragmatic ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

80% Match på ett kasino hos Casino Secret 65X Insatskrav £ 808000 Max Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: 300 gratis kasinospins på Peek Physique ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 525 ingen insättning hos Casino Secret 65x Wagering £ 542000 Max CashOutExtra Bonus: € 250 GRATIS CHIP CASINO på Billyonair Amatic Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

875% Välkomstbonus hos Casino Secret 55X WagerEURO 252000 Max ÅterkallExklusiv Bonus: € 2385 Ingen Insättning Casino Bonus på Magic Portals Netent Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 605 Daglig freerollautomat på Casino Secret 33X WagerEur 580000 Max kontant utExclusive Casino Bonus: € 180 Free chip casino på Red Baron ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

210% Registrering Casino Bonus hos Casino Secret 65X InsatskravEURO 783000 Maximal ÅterbetalningExtra Bonus: $ 370 Gratis Casino Turnering på Inte Tillräckliga Kattungar ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 835 Mobile Freeroll-turneringsturnering på Casino Secret 45x Spela via Casino € 647000 Max Utbetalningspecial bonus: 11 Free spin casino på Knights Life ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EURO 625-turnering på Casino Secret 50X WagerEURO 469000 Max kontantautomatisk bonus: 650% Match Bonus Casino på Forest Fairies Multislot Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

920% Registrera casino bonus hos Casino Secret 40X Spela via CasinoEur 68000 Max CashOutExclusive Bonus: EUR 1111 INGEN DEPONERING BONUS CODE på Dynamite ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

280 gratis kasinospel på Casino Secret 65X Spela via Casino € 378000 Maximal återkallelseAdditional Casino Bonus: $ 405 Turnering på World Football Stars 2014 ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

260% Insättningskampanj hos Casino Secret 55X Insatskrav $ 536000 Max kontant extra bonus: $ 1180 INGEN DEPONERING BONUSKOD på Diamond Trio ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

33 Loyalty Free Spins! på Casino Secret 30X Spela via Casino £ 38000 Max Återbetalningsbonus: £ 790 Casino turnerings freeroll på Monty Pythons Spamalot ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

88 Gratis spinnar ingen insättning hos Casino Secret 55X Spela via Casino € 833000 Max ÅterkallExclusive Casino Bonus: 30 Free Spins Casino på Bloodpact Gaming1 Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

170 Free Spins ingen insättning på Casino Secret 55X WageringEURO 507000 Maximal ÅterkallExklusiv Bonus: EURO 165 Daglig freeroll-turneringsturnering på Xing Guardian ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 450 Mobile Freeroll-turneringsturnering på Casino Secret 30X Spela via Casino € 758000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3405 INGEN DEPOSITION CASINO BONUS på Pharaohs Ring Novomatic Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 770 Online Casino turnering på Casino Secret 30x Spela via CasinoEURO 893000 Max kontant outExtra Casino Bonus: € 80 Casino turneringar freeroll på Jason & s Quest ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

£ 375-turnering på Casino Secret 45x WageringEURO 25000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 265 gratis kasinospel på Cleopatra 18 Mrslotty Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 2515 INGEN DEPONERING BONUS CASINO hos Casino Secret 66X Wager $ 19000 Max ÅterkallExclusive Bonus: 22 gratis spinn på Påskfest ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 440 Casino-chip på Casino Secret 66x WageringEUR 627000 Max Återbetalning Tilläggsbonus: 310% Bästa Signup Bonus Casino på Aloha! Cluster betalar ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 290 GRATIS Casino Chip på Casino Secret 40x Spela via Casino $ 56000 Max ÅterkallExclusive Casino Bonus: $ 885 Mobile Freeroll Slots turnering på Scary Rich 3 Rival Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 595 Gratis Cash hos Casino Secret 60x InsatskravEURO 119000 Maximal utbetalningspecial bonus: EUR 675 Mobile freeroll-turneringsturnering på Doo Wop Daddy-O ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 3360 ingen insättningsbonus hos Casino Secret 55X Spela via $ 208000 Max Extract BonusAdditional Casino Bonus: 600% Välkomstbonus på klibbiga diamanter Bally Wulff Slot Game ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 290 GRATIS CHIP hos Casino Secret 66X Wager € 879000 Max utbetalningspecial bonus: € 375 gratis chip på Roller Derby ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Eur 610 Free Casino-biljett på Casino Secret 30x Spela via CasinoEURO 23000 Maximal Återbetalning Tilläggsbonus: $ 999 INGEN DEPONERING CASINO BONUS på Daredevil ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

€ 340 gratis chip hos Casino Secret 45X Wager $ 188000 Max CashOutexclusive bonus: £ 160 Gratis pengar på Midnight Knights ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

$ 275 Casino Chip på Casino Secret 50x Spela via Casino $ 314000 Max kontant utSpecial Bonus: 275% Ingen Regler Bonus! på magiska kristaller Pragmatiska ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

£ 4010 ingen insättning kasino bonus på Casino Secret 60x WageringEur 45000 Max utbetalningspecial bonus: 10 Gratis spins på Space Lights Playson Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

260 gratis spinnar inget insättningscasino hos Casino Secret 30X Spela via Casino $ 652000 Maximal Återbetalning Tilläggs Casino Bonus: € 860 Online Casino Turnering på Spinning 7s Amaya Casino Slots ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

EUR 75 Daglig freeroll-turnering på Casino Secret 44x InsatskravEUR 737000 Max kontant outexclusive bonus: $ 4300 Ingen insättning på Fixer Upper ... 👁️ mer >>

📁 Kategori:

Skapad:

Bonuskod för kupongcasino

Sida 1 av 21 2

Otillförlitliga bonusar

Total: 0

Tyvärr, ingen casino bonus hittades